7 syytä kieltää seksin osto

Vapaaehtoista ja pakotettua prostituutiota on vaikea erottaa toisistaan.

Valtaosa maailman prostituoiduista on peräisin köyhistä ja kurjista oloista ilman todellisia vaihtoehtoja. Monet ovat joutuneet lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi ja vasta myöhemmin voineet myöntää, että prostituutio ei ollut vapaa valinta. Maailmanlaajuisesti keskimääräinen aloittamisikä on 14 vuotta, ja prostituoidut joutuvat ottamaan ainakin viisi asiakasta päivässä. Vain paritukseen tai ihmiskauppaan liittyvän seksin oston kriminalisoiminen olisi ongelmallista, sillä ostajan on vaikea arvioida myyjän taustalla toimivia välikäsiä, eivätkä viranomaiset osaa kunnolla tunnistaa ihmiskaupan uhreja.

Prostituutio ei ole ammatti muiden joukossa.

Prostituutio on vaarallista. Se altistaa fyysisille ja psyykkisille ongelmille, seksitaudeille sekä väkivallalle. Traumaperäistä stressihäiriötä esiintyy moninkertaisesti entisten prostituoitujen joukossa verrattuna sotaveteraaneihin. Voisitko sinä suositella prostituutiota tyttärellesi, sisarellesi tai äidillesi?

Ruotsin laki toimii.

Suomessa on liikkunut virheellistä informaatiota Ruotsin seksin oston kieltävän lain vaikutuksista. Prostituutiota ja ihmiskauppaa tutkivien poliisien mukaan laki on vähentänyt prostituutiota, ja maasta on tullut kannattamaton kohde ihmiskauppiaille. Poliisien mukaan laki on myös helpottanut ihmiskaupan ja parituksen tutkintaa. Kansalaisista 80 % kannattaa lakia, ja ruotsalaisten seksin ostajien määrä Virossa on vähentynyt murto-osaan lain astuttua voimaan. 

Prostituution kysyntä lisää ihmiskauppaa.

YK arvioi, että yli 70 prosenttia ihmiskaupasta tähtää naisten ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön mm. prostituutiossa. Noin puolet uhreista on lapsia. Suomi on sitoutunut ihmiskaupan ja prostituution kysynnän vähentämiseen kansainvälisissä sopimuksissa. Myös Suomessa on ihmiskauppaa: Suurin osa Ruotsin poliisin tutkimista tapauksista on tullut Suomen kautta.

Laillistaminen lisää laitonta prostituutiota ja lieveilmiöitä.

Toisin kuin voisi olettaa, prostituution laillistaminen lisää erityisesti laitonta prostituutiota ja prostituoitujen väkivaltaista kohtelua. Kysynnän ja tarjonnan kasvaessa bordellit joutuvat kilpailemaan hinnalla ja tarjonnan ”rankkuudella.” Ihmiskaupan uhrien ja laittomien prostituoitujen kysyntä kasvaa. Alueilla, joissa prostituutio ja bordellit ovat laillisia, myös naisiin kohdistuva katuväkivalta ja raiskaukset lisääntyvät. Bordellit laillistaneen Hollannin prostituoiduista 75 % haluaisi pois prostituutiosta.

Prostituutio on tuottavaa laitonta bisnestä.

Seksin ostaja on linkki pitkässä rikollisuuden ketjussa. Ihmiskauppa on ase- ja huumekaupan jälkeen tuottavin laiton teollisuudenhaara. Ostajan rahoista suurin osa päätyy aivan muualle kuin prostituoidulle, sillä Suomenkin prostituutiosta suuri osa on järjestäytyneen rikollisuuden käsissä.

Prostituutio ilmiönä koskettaa kaikkia ihmisiä, ei vain prostituoituja tai asiakkaita.

Prostituutio on rakenteellinen ongelma. Yhteiskunta, jossa miehet voivat maksusta käyttää naisia seksuaalisen halunsa tyydyttämiseen, on syvästi epätasa-arvoinen. Myös lasten ja nuorten maailmankuva vääristyy tällaisessa ympäristössä. Seksin osto ei ole perusoikeus, ihmisten ruumiillinen koskemattomuus on.