Amu Urhosesta vuoden 2013 Lyyti

Naisasialiitto Unioni ry on nimittänyt Vuoden Lyytiksi Kynnys ry:n puheenjohtajana toimivan Amu Urhosen. Laaja-alaisena yhteiskunnallisena vaikuttajana Urhonen on edistänyt merkittävällä tavalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista puuttumalla erityisesti vammaisten eriarvoiseen kohteluun. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Vaikuttamistyössään Urhonen on korostanut vammaisten henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään ja oikeutta päättää niin omista kuin yhteiskunnallisistakin asioista. Erityistä huomiota Urhonen on kiinnittänyt vammaisten naisten syrjintään, jota he voivat kokea moninkertaisesti sekä
sukupuolensa että vammaisuutensa vuoksi. Yksi Urhosen puolustamista tärkeistä teemoista on vammaisten naisten ruumiillinen itsemääräämisoikeus, esimerkiksi oikeus vanhemmuuteen.

Urhonen toimii aktiivisesti myös muiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden puolesta mm. kunnallis- ja opiskelijapolitiikassa sekä puolueensa sisällä. Urhonen pitää tärkeänä, että syrjittyjen vähemmistöjen kokemuksiin perustuva asiantuntemus saadaan tuotua päätöksenteon keskiöön.

Tällä hetkellä Urhonen toimii vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestön Kynnys ry:n
puheenjohtajana ja on valtakunnallisen vammaisneuvoston jäsen. Suomen lisäksi Urhonen on toiminut vammaisten ihmisoikeuksien vahvistamiseksi esimerkiksi Keski-Aasiaan suuntautuvissa
kehitysyhteistyöhankkeissa. Vuonna 2011 Urhonen julkaisi vammaispoliittisen pamflettikirjan Kompastuksia.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkitaan Naisasialiitto Unionin perinteisessä Hattujuhlassa Villa Salinissa Helsingin
Lauttasaaressa 3.6.2013.

Lyyti nimettiin nyt 15. kerran. Arvonimen ovat aikaisemmin saaneet mm. stand up -koomikko Heli Sutela, muusikko Paula Vesala, kirkkoherra Marja-Sisko Aalto, kirjailija Anja Snellman, vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilanen, Helsingin yliopiston Kristiina-Instituutti ja toimittaja Päivi Istala.

 

i