Uutiset

Lausunnot, 20.09.2023

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksen vaikutukset erilaisiin kotitalouksiin ovat monisyiset, mutta keskeisten yhteisvaikutusten arvioinnin puuttuminen esityksestä tekee sen arvioinnista vaikeaa. Naisasialiitto Unionin huoli on, että esitys iskee erityisen kovaa heikommassa asemassa oleviin kotitalouksiin, usein naisiin esim. yksinhuoltajuuden tai matalan palkkatason vuoksi, sekä useassa kohtaa lisää lapsiperheköyhyyttä.

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 15.09.2023

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vaikein tilanne kohdistuu niihin, joille kasautuvat lyhytaikaiset työsuhteet, sillä heidän osaltaan näiden karenssipäivien lisäys voi olla paljon enemmän kuin yhden työttömyysjakson alkuun tulevat kaksi päivää. Näillä uudistuksilla heikennetään suomalaista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja kasvatetaan eriarvoisuutta.

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 09.08.2023

Kirjallinen kuuleminen hallituksen tiedonantoon

Hallituksen on jatkettava edellisen hallituksen laatimaa Valtioneuvoston ohjelmaa rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot Uutiset, 26.06.2023

Feministiset kysymykset hallitusohjelmassa: yksi askel eteen, kaksi taaksepäin?

Seuraavat neljä vuotta vaativat tarkkuutta, yhteistyötä ja vakaata ääntä tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolustamiselle.

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 30.05.2023

Sijaissynnytysselvityslausunto

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyi kirjaus, jonka mukaan ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista tulee selvittää lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa. 4.4.2023 oikeusministeriö julkaisi selvityksen silmälläpitäen rajoitettujen ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimisen harkitsemista Suomessa.

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 16.03.2023

Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto asiaan VN/758/2023, raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista

Voimassa oleva asetus on vanhentunut ja asetuksen muutoksella päästään itsemääräämisoikeutta paremmin kunnioittavaan tilanteeseen ja vähennetään ylimääräistä kuormitusta, joka raskaana olevalle aiheutuu raskauden keskeyttämisen käytännöllisestä prosessista lääketieteellisesti perustelemattomine ja terveydenhuoltoa ja aborttia tarvitsevaa kuormittavine lääkärikäynteineen

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 03.06.2022

Naisasialiitto Unionin lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta 2022

Unioni lausuu tässä kantansa vuoden 2022 tasa-arvovaltuutetun kertomuksen ansioista ja puutteista. 

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 04.04.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Kansalaisyhteiskunta teki pitkään töitä ihmisoikeuksia jyrkästi loukkanneen, vuonna 2002 voimaan astuneen translain uudistamiseksi.

Teksti: Aiski Ryökäs

Lausunnot, 07.05.2021

Naisasialiitto Unionin lausunto vanhemmuuslaista

Naisasialiitto Unioni katsoo, että uudistuksen peruslähtökohta, äitiys- ja isyyslakien yhdistäminen, on hyvä. Uudistus ei […]

Teksti: Riikka Pennanen

Lausunnot, 01.04.2021

Naisasialiitto Unionin lausunto perhevapaauudistuksesta

Naisasialiitto Unioni toteaa ilolla perhevapaauudistuksen olevan pääpiirteissään oikein hyvä ja huomioivan ihmisten ja perheiden […]

Teksti: Riikka Pennanen

Lausunnot, 15.05.2020

Naisasialiitto Unionin vastaukset Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän kuulemistilaisuuden ennakkokysymyksiin

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta olla mukana valtiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän kuulemistilaisuudessa koskien […]

Teksti: harjoittelija

Lausunnot, 28.11.2019

Lausunto YK:n perusraportista

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua tähän kattavaan raporttiluonnokseen. Haluaisimme kiinnittää huomiota muutamaan kohtaan. Naisten […]

Teksti: harjoittelija

Lausunnot, 17.09.2019

Lausunto: YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICESCR); Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatiminen

Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä. Lausumme kysymyksiin niiltä osin kuin ne vastaavat osaamisaluetta sukupuolten tasa-arvoon […]

Teksti: Laura Pukarinen

Lausunnot, 17.09.2019

Lausunto: määräaikaisraportin laatimiseksi Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR)/YK toteuttamisesta

Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä. Lausumme kysymyksiin niiltä osin kuin ne vastaavat osaamisaluetta sukupuolten tasa-arvoon […]

Teksti: Laura Pukarinen

We use cookies

We use cookies to optimise usability and performance in order to offer the best possible user experience.

Accept

No, thanks