Uutiset

Lausunnot, 01.09.2017

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ heikosti resursoitua

Lausunto YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta Suomen kahdeksannen määräaikaisraportin valmistelua varten

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 26.05.2017

Ihmiskaupan uhrilla tulee olla mahdollisuus päästä turvakotiin

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 22.12.2016

Rasismi, naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmiskauppa – kommentimme UPR-raporttiin

Lausunto Suomen kolmannen kansallisen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelun eli UPR-raportin luonnoksesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 11.10.2016

Istanbulin sopimuksen toimikunnalle tulossa riittämätön valta

Lausunto asetusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisen ja torjunnan toimikunnasta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 23.09.2016

Tyttöihin kohdistuva väkivalta myös esiin

Lausunto YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan komitean (CEDAW) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yleissuosituksen uudistamisesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 05.09.2016

Varhaiskasvattajat tarvitsevat myös koulutusta

Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toisesta luonnoksesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 30.06.2016

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen tehtäviä ei tule yhdistää

Lausunto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämisestä

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 01.03.2016

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kaipaa konkretiaa

Järjestöjen yhteislausunto ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmasta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 19.02.2016

Perheen yhdistämisen vaikeuttaminen heikentää naisten ja lasten asemaa

Lausunto hallituksen esityksestä perheenyhdistämisen ehtojen tiukentamiseksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 16.11.2015

Lääkäreille ei tule antaa oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä

Lausunto kansalaisaloitteesta antaa (KAA 2/2015 vp) terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista […]

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 13.04.2015

YK:n rasismin poistamista koskevasta sopimuksesta

Lausunto YK:n rasismin poistamista koskevan sopimuksen toteutumisesta Suomessa 2011–2015

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 01.04.2015

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus lisättävä lakiin

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 341/2014 vp) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 04.02.2015

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinoinnista

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskevaksi muistioksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 03.11.2014

Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta

Lausunto: Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva lakiluonnos Naisasialiitto Unioni on pettynyt, ettei lakiluonnoksessa […]

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 19.09.2014

Translaki vaatii kiireellistä uudistamista

Lausunto translain uudistamisesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 03.02.2014

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus osaksi uutta lakia

Lausunto varhaiskasvatuslain uudistuksesta Lausunnossaan Naisasialiitto Unioni vaatii, että kaikille lapsille taataan sama oikeus päivähoitopalveluihin […]

Teksti: Virva Hepolampi

We use cookies

We use cookies to optimise usability and performance in order to offer the best possible user experience.

Accept

No, thanks