Uutiset

Lausunnot, 29.04.2019

Naisasialiitto Unionin lausunto lähestymiskiellon valvonnan tehostamista koskevasta arviomuistiosta

Mitä mieltä olette yleisesti arviomuistion sisältämistä ehdotuksista? Tulisiko ehdotuksia valmistella edelleen vai ei? -Naisasialiitto […]

Teksti: Laura Pukarinen

Lausunnot, 05.03.2019

Lausunto lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Lausunto: Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu – Nykytila ja kehittämisehdotukset. Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmän raportti 2019 (STM/449/2019) Naisasialiitto […]

Teksti: Laura Pukarinen

Lausunnot, 28.01.2019

Kirjallinen lausunto – Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Naisasialiitto Unioni kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Tasa-arvovaltuutetun […]

Teksti: Laura Pukarinen

Lausunnot, 04.09.2018

Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

Lausunto: Suomen viidennen määräaikaisraportin laadintaa varten kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (SopS 1 ja […]

Teksti: Laura Pukarinen

Lausunnot, 04.09.2018

Kommentit Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta 

Naisasialiitto Unioni ry. kiittää mahdollisuudesta jättää kommenttinsa Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta. Käsittelyjärjestys noudattaa […]

Teksti: Eekku Aromaa

Lausunnot, 02.05.2018

Vammaisten naisten erityisen suojaton asema huomioitava

Lausunto CRPD-raporttiluonnoksesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 02.05.2018

Seksuaalirikoslainsäädäntö tarvitsee kokonaisuudistuksen

Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 02.05.2018

Lapsen mahdollisuus ilmaista sukupuoltaan yksilöllisesti tulee huomioida

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 01.09.2017

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ heikosti resursoitua

Lausunto YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta Suomen kahdeksannen määräaikaisraportin valmistelua varten

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 26.05.2017

Ihmiskaupan uhrilla tulee olla mahdollisuus päästä turvakotiin

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 22.12.2016

Rasismi, naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmiskauppa – kommentimme UPR-raporttiin

Lausunto Suomen kolmannen kansallisen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelun eli UPR-raportin luonnoksesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 11.10.2016

Istanbulin sopimuksen toimikunnalle tulossa riittämätön valta

Lausunto asetusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisen ja torjunnan toimikunnasta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 23.09.2016

Tyttöihin kohdistuva väkivalta myös esiin

Lausunto YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan komitean (CEDAW) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yleissuosituksen uudistamisesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 05.09.2016

Varhaiskasvattajat tarvitsevat myös koulutusta

Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toisesta luonnoksesta

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot, 30.06.2016

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen tehtäviä ei tule yhdistää

Lausunto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämisestä

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 01.03.2016

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kaipaa konkretiaa

Järjestöjen yhteislausunto ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmasta

Teksti: Virva Hepolampi

We use cookies

We use cookies to optimise usability and performance in order to offer the best possible user experience.

Accept

No, thanks