loading

Hallituksen tiedote syyskokouksesta 2013

24.11.2013 järjestetty Naisasialiitto Unionin syysvuosikokous ei päässyt äänestämään järjestön jäsenyyden avaamisesta. Paikalle oli kerääntynyt ennätysmäärä jäseniä. Puheenjohtajisto joutui siirtämään pitkään odotettua äänestystä, sillä yhdistyksen säännöt mahdollistavat päätösasian siirtämisen seuraavaan kokoukseen kahden läsnä olevan jäsenen esityksestä (§10). Siirtämistä vaadittiin vedoten siihen, että Unionin vastaanottamien testamenttien jäsenyyden avaamiselle asettamia mahdollisia esteitä ei ollut selvitetty riittävästi. Osa jäsenistä […]

Milla Pyykkösestä Naisasialiitto Unionin uusi pääsihteeri

Milla Pyykkönen (YTK) on valittu Naisasialiitto Unionin pääsihteeriksi vuoden 2014 alusta. On suuri kunnia tulla valituksi Suomen tunnetuimman feministisen järjestön pääsihteeriksi. Työskentely ammattifeministinä on ollut pitkäaikainen haaveeni. Pyykkönen on aiemmin toiminut monissa nais- ja feministissä järjestöissä. Hän on muun muassa ollut perustamassa Joensuun feministejä. Pyykkönen painottaa, että Naisasialiitto Unioni on valtakunnallinen järjestö, jonka toimintakenttänä on […]

Tetti Vähämaa vt. pääsihteeriksi, Nina Järviöstä hallituksen puheenjohtaja

Tetti Vähämaa toimii Naisasialiitto Unionin vt. pääsihteerinä syyskuun alusta vuoden 2013 loppuun, uuden vakituisen pääsihteerin rekrytointiprosessin ajan. FM Nina Järviö valittiin Unionin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2013 loppuun asti. Varapuheenjohtajan tehtävää hoitaa TM Anne Wegge.

Amu Urhosesta vuoden 2013 Lyyti

Naisasialiitto Unioni ry on nimittänyt Vuoden Lyytiksi Kynnys ry:n puheenjohtajana toimivan Amu Urhosen. Laaja-alaisena yhteiskunnallisena vaikuttajana Urhonen on edistänyt merkittävällä tavalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista puuttumalla erityisesti vammaisten eriarvoiseen kohteluun. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä. Vaikuttamistyössään Urhonen on korostanut vammaisten henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään ja oikeutta päättää niin omista kuin yhteiskunnallisistakin asioista. Erityistä huomiota Urhonen […]

Mielipidekirjoitus: Aborttikeskustelussa unohdettu naisten oikeudet

Mielipidekirjoitus, julkaistu Helsingin Sanomissa 8.3.2013 Aloit­teet abort­ti­lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­s niin, et­tä ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la oli­si oi­keus kiel­täy­tyä abor­tis­ta va­kau­muk­sen pe­rus­teel­la ja si­kiö­vau­rion vuok­si teh­tä­vän abor­tin ylä­ra­jaa alen­net­tai­siin, ovat saa­neet pal­jon me­dia­nä­ky­vyyt­tä. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa myös la­ki­esi­tyk­siä vas­tus­ta­vat ää­net ovat omak­su­neet la­ki­aloit­tei­den ke­hyk­sen ja kie­len. On erit­täin huo­les­tut­ta­vaa, et­tä abor­tis­ta pu­hu­taan nyt ta­val­la, jo­ka si­vuut­taa nais­ten oi­keu­det. Eh­do­tuk­set lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­si, […]

Tetti Vähämaasta Naisasialiitto Unionin uusi puheenjohtaja

Sairaanhoitaja, yhteiskuntatieteiden ylioppilas Tetti Vähämaa, 36, on valittu Naisasialiitto Unioni ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2013. Vähämaa on aiemmin työskennellyt mm. Ihmisoikeusliitossa ja Kehys ry:ssä sekä toiminut Naisasialiitto Unionin lisäksi aktiivisesti myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tasa-arvojaoston puheenjohtajana. Vuonna 2013 Naisasialiitto Unionin vaikuttamistyön teemoja ovat mm. työelämän tasa-arvo ja perhevastuun jakautuminen, naisvankien asema sekä naisiin kohdistuva väkivalta. […]

Atlas Saarikoskesta Tulvan uusi päätoimittaja

Toimittaja Atlas Saarikoski on valittu feministisen aikakauslehden Tulvan uudeksi päätoimittajaksi. Valinnan teki Tulvaa kustantavan Naisasialiitto Unionin hallitus. Tulvan edellinen päätoimittaja Anne Moilanen siirtyi kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustajaksi lokakuun lopussa. Helsinkiläinen Atlas Saarikoski (s. 1982) on monipuolinen toimittaja, joka on hoitanut Tulvan päätoimittajan sijaisuutta vuoden 2012 ajan. Saarikoski tunnetaan myös mm. nettilehti Lilyn ja Uuden Suomen […]

Ulkoministeriö myönsi kehitysyhteistyötukea Naisasialiitto Unionin Peru-hankkeelle

Suomen ulkoministeriö on myöntänyt Naisasialiitto Unionille hanketuen perulaisten kotiapulaisten oikeuksia edistävään projektiin vuosille 2013-2015. Naisasialiitto Unioni sai Suomen ulkoministeriöltä rahoituksen kotiapulaisten oikeuksien ja ihmisarvoisen työn edistämistä ajavaan projektiin vuosille 2013-2015. Projektin toteutuksesta vastaa Unionin Limassa toimiva perulainen kumppanijärjestö AGTR-La Casa de Panchita. Kotiapulaiset kuuluvat Perun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden haavoittuvimpiin väestöryhmiin. Suurin osa heistä on maalta […]

Mielipidekirjoitus: Vankiloiden säästöt eivät saa huonontaa naisvankien asemaa

Julkaistu editoituna Helsingin Sanomissa 21.11.2012. Tässä mielipidekirjoitus siinä muodossa, jossa Naisasialiitto Unioni ry lähetti sen Helsingin Sanomiin: Helsingin Sanomissa (HS Kotimaa 18.11.) kerrottiin Suomen vankiloissa käynnistyvästä säästöohjelmasta. Osa vankiloista on muuttumassa uudenlaisiksi suljettujen vankiloiden ja avovankiloiden välimuodoiksi. Rikosseuraamuslaitos selvittää monia muitakin säästömahdollisuuksia. On ehdottoman tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa arvioidaan sitä, mitä vaikutuksia säästöohjelmalla on naisvankien […]

Näyttelijä Heli Sutelasta vuoden Lyyti

Naisasialiitto Unioni ry on nimittänyt Vuoden Lyytiksi näyttelijä Heli Sutelan. Ottamalla paikkansa suomalaisen stand up -komiikan eturivissä Sutela on merkittävällä tavalla murtanut alan perinteisesti miesvaltaisia asetelmia. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä. Heli Sutela käsittelee taitavalla huumorillaan naisten rooleja ravistellen samalla niitä ajattelutapoja, jotka ovat sukupuolten epätasa-arvon taustalla. Sutelan menestys stand up -koomikkona on uraauurtavaa […]