Uutiset

Lausunnot Uutiset, 26.05.2017

Ihmiskaupan uhrilla tulee olla mahdollisuus päästä turvakotiin

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 01.03.2016

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kaipaa konkretiaa

Järjestöjen yhteislausunto ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmasta

Teksti: Virva Hepolampi

Uutiset, 25.09.2015

Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämisestä

Lausunto: Naisasialiitto Unioni vaatii subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämistä Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle […]

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 01.04.2015

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus lisättävä lakiin

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 341/2014 vp) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 04.02.2015

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinoinnista

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskevaksi muistioksi

Teksti: Virva Hepolampi

Lausunnot Uutiset, 03.02.2014

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus osaksi uutta lakia

Lausunto varhaiskasvatuslain uudistuksesta Lausunnossaan Naisasialiitto Unioni vaatii, että kaikille lapsille taataan sama oikeus päivähoitopalveluihin […]

Teksti: Virva Hepolampi

We use cookies

We use cookies to optimise usability and performance in order to offer the best possible user experience.

Accept

No, thanks