loading

The Feminist Association Unioni

The Feminist Association Unioni (Naisasialiitto Unioni ry) is a feminist and antiracist non-governmental organisation established in 1892. We are based in Finland and currently have over 2 000 members. Unioni […]

Kvinnosaksförbundet Unionen rf

Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf är en antirasistisk feministisk förening grundad 1892. Målet med vår förening är att påverka den politiska debatten, kämpa för kvinnors rättigheter och motstå […]

Unionin hallitus 2022

Naisasialiitto Unionin hallitus koostuu 15 jäsenestä. Vuonna 2022 sen puheenjohtajana toimii Fatim Diarra ja varapuheenjohtajana Elina Nikulainen.

Rahastojen toimikunnat

Unionissa toimivia testamenttirahastoja hallinnoivat Ida Salinin Kesäkotirahaston hoitokunta, Helmi Tengenin testamenttirahaston hoitokunta ja Annie ja Yrjö Rainion säätiö. Niiden kokoonpanon näet tästä.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on vuodesta 2006 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta. Hankkeessa on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea ja videomateriaalin pohjalta on luotu itseopiskelumateriaalia sivustolle www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi […]

Toimintasuunnitelma 2017

Naisasialiitto Unioni on antirasistinen, feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen. Unionin feminismi perustuu ajatukseen kaikkien sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja […]

Luottamushenkilöt Unionissa 2017

Naisasialiitto Unionin hallitus koostuu 14 jäsenestä. Vuonna 2017 siinä toimivat Varsinaiset jäsenet Nina Järviö, puheenjohtaja Katju Aro, varapuheenjohtaja Sallamaari Muhonen, varapuheenjohtaja Jonna Alava Päivi Istala Jaana Jaatinen Milma Kettunen Sonja […]

Tilaa Tulva

Tulva on Suomen terävin feministinen aikakauslehti. Jäsenille ilmainen, muille edullinen.