loading

The Feminist Association Unioni

The Feminist Association Unioni (Naisasialiitto Unioni ry) is a feminist and antiracist non-governmental organisation established in 1892. We are based in Finland and currently have over 2 000 members. Unioni represents intersectional feminism concentrating on women’s rights. Intersectionality refers to the recognition that different forms of oppression often overlap and intersect, creating unique and varied […]

Kvinnosaksförbundet Unionen rf

Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf är en antirasistisk feministisk förening grundad 1892. Målet med vår förening är att påverka den politiska debatten, kämpa för kvinnors rättigheter och motstå förtryck. Unionen ger offentliga ställningstaganden och deltar i samhälleliga diskussioner som gäller intersektionell feminism, kvinnosaken och jämställdhet. Unionen har över 2 000 medlemmar. Vi organiserar […]

Unionin hallitus 2022

Naisasialiitto Unionin hallitus koostuu 15 jäsenestä. Vuonna 2022 sen puheenjohtajana toimii Fatim Diarra ja varapuheenjohtajana Elina Nikulainen.

Rahastojen toimikunnat

Unionissa toimivia testamenttirahastoja hallinnoivat Ida Salinin Kesäkotirahaston hoitokunta, Helmi Tengenin testamenttirahaston hoitokunta ja Annie ja Yrjö Rainion säätiö. Niiden kokoonpanon näet tästä.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on vuodesta 2006 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta. Hankkeessa on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea ja videomateriaalin pohjalta on luotu itseopiskelumateriaalia sivustolle www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu materiaalia havainnointimenetelmistä toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun oppaaseen. Viime vuosina hanke on keskittynyt täydennyskouluttamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Hanke on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön (2010–2016) sekä Opetushallituksen rahoituksilla […]

Toimintasuunnitelma 2017

Naisasialiitto Unioni on antirasistinen, feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen. Unionin feminismi perustuu ajatukseen kaikkien sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö Vuonna 2017 Naisasialiitto Unioni täyttää 125 vuotta. Juhlavuosi on hyvä ajankohta viestiä teemoista, jotka tukevat […]

Luottamushenkilöt Unionissa 2017

Naisasialiitto Unionin hallitus koostuu 14 jäsenestä. Vuonna 2017 siinä toimivat Varsinaiset jäsenet Nina Järviö, puheenjohtaja Katju Aro, varapuheenjohtaja Sallamaari Muhonen, varapuheenjohtaja Jonna Alava Päivi Istala Jaana Jaatinen Milma Kettunen Sonja Raunio Varajäsenet Helena Auvinen Anca Enache Laura Kyntölä Nelly Kärkkäinen Henna Leppämäki Marjaana Toiviainen Jenna Vehviläinen Lisäksi Unionissa toimivia testamenttirahastoja hallinoivat Ida Salinin Kesäkotirahaston hoitokunta ja […]

Tilaa Tulva

Tulva on Suomen terävin feministinen aikakauslehti. Jäsenille ilmainen, muille edullinen.