Eekku Aromaa: Kunnanvaltuustot ovat tasa-arvoisempia kuin koskaan – työtä kuitenkin riittää edelleen

Kuntien ja kaupunkien valtuustot ovat olleet miesten hallitsema toimintakenttä pidempään kuin monet muut poliittisen toiminnan alueet. Näissä vaaleissa tasa-arvo otti yhden askeleen eteenpäin, ja valtuustoihin valittiin ennätyksellisesti 40 prosenttia naisia. Edellisellä valtuustokaudella naisten osuus valtuutetuista oli 39 prosenttia.

Vaikka tilanne paranee hitaasti, sukupuolten tasa-arvo on edelleen kaukana ja naiset aliedustettuina niin valtuustoissa kuin erityisesti niiden johtopaikoillakin.

Isoissa kaupungeissa naiset ovat olleet vahvasti edustettuina jo aiemmin: esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Jyväskylässä valtuustossa on jo ollut naisenemmistö. Vantaalla, Tampereella ja Oulussa lähes puolet valtuutetuista on ollut naisia. Pienet, erityisesti maaseutuvoittoiset kunnat ovat edelleen selvästi useammin miesten johtamia.

Johtopaikoilla tasa-arvon tilanne näyttää rumalta kautta maan. Nyt päättyvällä valtuustokaudella kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajana on ollut nainen 33 kunnassa ja mies 120 kunnassa. Toivomme muutosta tähän pian alkavalla valtuustokaudella. 

Nämä ovat tietysti vain numeroita, mutta miksi niillä on merkitystä? 

Siksi, että jokaisen numeron takana on todellisia ihmisiä ja todellisia näkökulmia valtaan, päätöksiin ja siihen arkeen, jota päätöksillä muovataan. 

Kunnanvaltuustot päättävät nimenomaan arjen asioista. Valtuustot ja kunnanhallitukset sekä muut kuntien luottamuselimet päättävät kaavoituksesta, investoinneista ja budjetista kokonaisuudessaan. Se tarkoittaa arkikielelle käännettynä sitä, montako lasta yhdellä päiväkodin aikuisella on vastuullaan, onko kouluissa resurssiopettajia muuttuviin tilanteisiin, onko kunnassa joukkoliikennettä, uimahallia tai taidemuseota. Kuinka paljon kirjastoilla on rahaa uusiin kirjoihin sekä tuetaanko paikallista järjestötoimintaa. Laki asettaa reunaehdot, mutta kunnissa päätetään miten asiat käytännössä toteutetaan.

Hoivavastuuta kantavat useammin naiset. Jos kunta huolehtii tehtävistään varhaiskasvatuksen tai vanhusten hoivan osalta heikosti, paikkaamaan päätyvät tyypillisimmin naiset. Näin kunnan ratkaisut vaikuttavat eniten hoivaa tarvitsevien ja hoivaa antavien, tyypillisimmin naisten, elämään enemmän.

Jos naisten kokemus arjesta puuttuu päätöksenteosta, se tarkoittaa, että moni näkökulma asioihin jää puuttumaan. Hyvässä valtuustossa on eri ikäisiä ja eri sukupuolia edustavia valtuutettuja erilaisista taustoista. 

Representaatiolla on merkitystä.

Tule mukaan Unionin työhön tasa-arvon puolesta, liity jäseneksi!

Eekku Aromaa
Pääsihteeri
Naisasialiitto Unioni