Eroon seksistisestä kielestä

Naisasialiitto Unioni ja Profeministimiehet iloitsevat siitä, että suomen kielen lautakunta päätti suosittaa sukupuolen suhteen neutraalimpaan kieleen siirtymistä.

Aloitteen siirtymisestä neutraaleihin virkanimikkeisiin ja tasapuolisiin ilmauksiin olivat lautakunnalle tehneet FL Kaisa Karppinen ja FK Mila Engelberg.

Kun miehet ryhtyivät tarjoilemaan lentokoneissa, ei heistä tullut lentoemäntiä vaan stuertteja; kun nainen ryhtyi johtamaan puhetta eduskunnassa, ei hänestä tullut puhenainen vaan puhemies.

”Se, että miehelle ei kelpaa nimikkeeksi emäntä, mutta naisesta tehdään puhemies, lakimies, virkamies ja niin edelleen, kertoo kielen piilevästä seksismistä”, sanoo Naisaisaliitto Unionin vs. pääsihteeri Elina Hatakka.
”Seksistisen kielen varaan rakentuu seksististä ajattelua. Sukupuoleen viittaavat nimikkeet ylläpitävät sukupuolten epätasa-arvoa. Niistä on aika päästä eroon.”

”On syytä pitää mielessä, että sukupuolitettuja ammattinimikkeitä keksitään yhä lisää, erityisesti matalapalkka-aloille ilmaantuu jos jonkinlaista ’emäntää’ jatkuvalla syötöllä”, huomauttaa Profeministimiesten puheenjohtaja Timo Honkasalo. ”Kielellinen seksismi ei ole mikään arkaainen jäänne, vaan se elää ja voi hyvin, ja juuri siksi sitä vastaan pitää aktiivisesti toimia.”

Suomen kielen lautakunta hyväksyi myös Karppisen ja Engelbergin ehdotuksen siitä, että viestimissä ei enää tulisi viitata sukupuoleen epäsymmetrisesti.
Naisasialiitto Unioni ja Profeministimiehet toivovatkin, että otsikko ”Naisautoilija törmäsi sillan kaiteeseen” jää vähitellen historiaan.

Suomen kielen lautakunta toimii Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, ja se päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista. Lautakunta esittää myös kannanottoja sekä kielenkäytöstä että kielipolitiikasta.