Fadumo Dayibista vuoden 2014 Lyyti

Naisasialiitto Unioni on nimittänyt vuoden 2014 Lyytiksi sairaanhoitaja, väitöskirjatutkija Fadumo Dayibin. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Fadumo Dayib on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on tuonut julkiseen keskusteluun tärkeitä
puheenvuoroja naisten asemasta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa ja Somaliassa. Hän on nostanut esille muun muassa kysymyksiä tyttöjen sukupuolielinten silpomisesta, somalitaustaisten naisten asemasta Suomessa ja suomalaisessa terveydenhuollossa sekä yhteiskunnassamme voimistuvasta rasismista. Dayib on periksiantamaton naisten oikeuksien puolustaja ja sillanrakentaja, joka vaikuttaa sekä somaliyhteisössä että valtaväestön parissa.

Fadumo Dayib vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa bloginsa The TransNationalist (aiemmin Somali Womanhood) ja akateemisen tutkimuksensa kautta. Dayib on kertonut avoimesti kokemastaan rasismista ja sukupuolielinten silpomisesta – ei uhrina vaan selviytyjänä. Hänen väitöskirjansa tutkii YK:n naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman 1325 toteutumista Etelä- ja Keski-Somaliassa.

Fadumo Dayib valmistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopistolla. Hän jatkaa opintojaan Harvard Kennedy Schoolin Edward S. Mason Fellows -hallintotieteen koulutusohjelmassa. Dayib työskenteli pitkään Unicefilla tehden työtä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tyttöjen aseman parantamiseksi muun muassa Liberiassa, Fidžillä ja Somaliassa.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkitaan Naisasialiitto Unionin perinteisessä Hattujuhlassa Villa Salinissa Helsingin Lauttasaaressa 3.6.2014.

Lyyti nimettiin nyt 16. kerran. Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet mm. Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen, stand up -koomikko Heli Sutela, muusikko Paula Vesala, kirkkoherra
Marja-Sisko Aalto, kirjailija Anja Snellman, vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilanen, Helsingin yliopiston Kristiina-Instituutti ja toimittaja Päivi Istala.