Fatim Diarra: Seksuaalirikoslain uudistus etenee! Suostumus tulee rikoslakiin!

Seksuaalirikoslain uudistus etenee! Suostumus tulee rikoslakiin! Tänään otimme suuren askeleen tasa-arvon puolesta.

Hallitus esittää, että raiskauksen määritelmä rikoslaissa muutetaan suostumusperusteiseksi. Raiskaus määritellään sukupuoliyhteydessä olemiseksi sellaisen ihmisen kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Kun puhutaan raiskauksesta, ei ole kysymys seksistä. Kysymys on aina väkivallasta. Tällä hetkellä raiskauksen määritelmä perustuu käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan.

Tänään seksuaalirikoslain uudistus otti askeleen ja uudessa laissa määritellään, että seksi ilman suostumusta on raiskaus. Ei siis seksiä vaan seksuaalista väkivaltaa. Uusi laki on ihmisoikeusperustainen ja parantaa uhrin asemaa merkittävästi. Tämä uudistus vahvistaa jokaisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa

Minusta tämä on lopulta aika yksinkertaista: seksi on hauskaa kun kaikki osalliset sitä haluavat. Jos eivät halua, kyseessä on raiskaus.

Allekirjoitin kansalaisaloitteen raiskauksen määrityksestä rikoslakiin heti, kun se oli mahdollista. Minusta on tärkeää, että rikoslaissa raiskaus määritellään nimenomaan suostumuksen puutteen kautta.

Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei pidetä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan.

Vapaaehtoinen ei ole myöskään se, joka on pakotettu tai ei ole olosuhteiden vuoksi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos henkilöön on kohdistettu väkivaltaa, hän on pelkotilassa tai hänellä ei valta-aseman vakavan väärinkäytön vuoksi ole aitoa valinnan mahdollisuutta.

Tämä on iso askel!

Fatim Diarra
Puheenjohtaja
Naisasialiitto Unioni

Kuva: Sapfograf