Gudrun Schymanin vierailu käynnistää feministisen vaalikampanjan Suomessa

Ruotsin feministisen puolueen johtaja Gudrun Schyman vierailee Helsingissä 4.2. Vierailunsa aikana Gudrun Schyman nostaa esille feministisen näkökulman tarpeen politiikan kaikilla osa-alueilla.

”Suurena haasteena on saada yhä useampi ymmärtämään, että kaikki kysymykset liittyvät toisiinsa. Kysymykset väkivallasta, palkkaepätasa-arvosta, vanhempien vastuista ja eri sukupuolten edustuksesta päätöksenteossa on nähtävä kokonaisuutena. Poliittisten uudistusten on tapahduttava useilla alueilla samanaikaisesti,” Gudrun Schyman sanoo.

Yhteiskunnan kehityksen tarkasteleminen feministisestä näkökulmasta on nykyisin ruotsalaisen politiikan valtavirtaa. Erillinen feministinen puolue mahdollistaa Schymanin mukaan aatteellisen vapauden suhteessa politiikan perinteisiin jakolinjoihin.

”Ideologisesti itsenäisen puolueen kautta voimme tuoda esiin perustavanlaatuisia demokratiakysymyksiä ilman, että niitä vähätellään sivuseikkoina, erityisintresseinä tai ´naiskysymyksinä´.”

Koska Suomessa ei ole feminististä puoluetta, Naisasialiitto Unioni käynnistää 4.2. feministisen vaalikampanjan. Feministiset vaalit -sivusto nostaa esille feministisiä eduskuntavaaliehdokkaita läpi koko puoluekentän. Kampanjassa kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-arvopoliittiset tavoitteensa ja kerätään heille äänestäjiä.

Kampanjaa tarvitaan, koska tasa-arvopolitiikassa on otettu kuluvalla hallituskaudella jopa takapakkia: subjektiivista päivähoito-oikeutta on esitetty rajattavaksi, translain uudistaminen on uhattuna eikä vanhempainvapaiden tasaamisesta ole tehty pitkään odotettuja päätöksiä. Samaan
aikaan yhteiskunnan arvoilmapiiri on muuttunut konservatiivisemmaksi: esimerkiksi aborttioikeuden purkamisesta ja maahanmuuton rajoittamisesta tehdään huolestuttavia aloitteita.

”Suomi on jäämässä jälkeen keskusteluissa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta”, sanoo Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aro. ”Feminismin avulla voidaan kuitenkin etsiä uusia ratkaisuja vanhoihin kysymyksiin. Talouskriisin elvytystoimet, hoivavastuun jakautuminen ja maahanmuuton edellytykset ovat kaikki aiheita, joita voi ja tulee arvioida feminismin kautta.”

Gudrun Schyman puhuu Naisasialiitto Unionin järjestämässä feminististä politiikkaa käsittelevässä iltatilaisuudessa ja vetää työpajan suomalaisille politiikan tekijöille. Päivällä hän osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään seminaariin, jossa keskustellaan Suomen tasa-arvopolitiikasta.

 


Iltatilaisuus ”F-klubi: Feministiset
vaalit & Gudrun Schyman” 4.2. kello 19 Engel-sali, Metropolia,
Bulevardi 31, Helsinki, fb.com/naisunioni. Feministiset vaalit -kampanja 4.2.
alkaen:
www.feministisetvaalit.fi.