Hallituksen kaavailema pakkolaki rikkoo Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta

Naisasialiitto Unioni katsoo, että hallituksen kaavailema pakkolaki tehyläisten hoitajien irtisanoutumisten kieltämisestä on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen vastainen. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus kieltää nimittäin orjuuden ja pakkotyön kieltoa koskevassa 4. artiklassaan, että ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.

Ko. artiklan lopussa oleva määräys, jonka mukaan pakkotyö ei koske sellaista palvelua jota vaaditaan silloin kun vaara tai onnettomuus uhkaa yhteiskunnan olemassaoloa tai hyvinvointia ei sovellu tähän tilanteeseen, jossa valtiovalta itse aiheuttaa vaaratilanteen. Kun tehyläisten hoitajien palkat ovat niin pienet, että hoitajat mieluummin irtisanoutuvat kuin suostuvat jatkamaan työtään nykyisillä pienillä palkoillaan ja kun palkkojen korottamiseen ei siitäkään huolimatta löydy rahaa, merkitsee se sitä, että valtiovalta hyväksyy, että rahan säästäminen on tärkeämpää kuin tehyläisten tekemän tärkeän työn jatkuminen. Valtiovalta ei kuitenkaan voi polkea kansalaistensa ihmisoikeuksia selviytyäkseen näin syntyvästä, itse aiheuttamastaan vaaratilanteesta. Näin toimimista ei oikeuta, että kysymyksessä olevat kansalaiset ovat pääosin naisia.

Suomessa ihmisoikeudet kuuluvat myös naisille. Naisasialiitto Unioni katsoo, ettei Suomen valtio Euroopan neuvoston jäsenvaltiona voi edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakia, jolla poljetaan tehyläisillekin kuuluvia, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa säädettyjä ihmisoikeuksia.

Tehyläisten tavoin Naisasialiitto Unioni kantaa syvää huolta potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin valtion ja kuntien asia, eikä se saa tapahtua tehyläisten ihmisoikeuksien kustannuksella.