Hallituksen tiedote syyskokouksesta 2013

24.11.2013 järjestetty Naisasialiitto Unionin syysvuosikokous ei päässyt äänestämään järjestön jäsenyyden avaamisesta. Paikalle oli kerääntynyt ennätysmäärä jäseniä.

Puheenjohtajisto joutui siirtämään pitkään odotettua äänestystä, sillä yhdistyksen säännöt mahdollistavat päätösasian siirtämisen seuraavaan kokoukseen kahden läsnä olevan jäsenen
esityksestä (§10). Siirtämistä vaadittiin vedoten siihen, että Unionin vastaanottamien testamenttien jäsenyyden avaamiselle asettamia mahdollisia esteitä ei ollut selvitetty riittävästi. Osa jäsenistä marssi ulos kokouksesta protestina demokraattisen prosessin hidastamiselle ja kokouksessa käydyn keskustelun epäasiallisuudelle.

Naisasialiitto Unionin hallitus ei ota kantaa jäsenyyden avaamiseen, mutta on pettynyt siihen, että pitkään valmistellusta asiasta ei päästy keskustelemaan ja äänestämään. Jäsenillä on oikeus saada prosessi demokraattiseen päätökseen. Moni osallistuja pahoitti mielensä kokouksessa pidetyistä puheenvuoroista ja hallitus pitää näitä puheenvuoroja erittäin valitettavina ja yhteisten kokoussääntöjen vastaisina.

Päätösasian voi järjestön sääntöjen mukaan siirtää seuraavaan kokoukseen kaksi kertaa. Sääntömuutosehdotus otetaan uuteen käsittelyyn järjestön kevätkokouksessa 2014. Mikäli kevätkokous siirtää asian seuraavaan kokoukseen, on syyskokouksen 2014 tehtävä asiasta päätös.

Jäsenaloite jäsenyyskriteereiden muuttamisesta on esitetty vuoden 2012 syysvuosikokouksessa. Hallituksen asettama työryhmä työsti jäsenyyden avaamista talvella 2013 ja aiheesta järjestettiin avoin keskusteluilta Naisten päivänä 2013. Asiasta käytiin lähetekeskustelu saman vuoden kevätkokouksessa, jolloin nyt esillä olleet kirjalliset sääntömuutosehdotukset esiteltiin jäsenistölle ensimmäisen kerran.

Syyskokouksessa esiteltiin kevätkokouksen 2013 vaatima hallituksen arvio siitä, ovatko järjestön
vastaanottamat testamentit vuosien 1957-1971 väliltä este jäsenyyden määritelmän muuttamiselle. Hallitus totesi olevansa siinä käsityksessä, etteivät testamentit ole este jäsenyyden avaamiselle, mikäli jäsenet niin itse päättävät. Yksikään Naisasialiitto Unionin vastaanottama testamentti ei hallituksen käsityksen mukaan ota kantaa järjestön jäsenistön sukupuoleen, vaikka testamenttilahjoitusvarojen käyttö rajataankin joiltakin osin testamenteissa ainoastaan naisille kohdistettavaksi.

Hallituksen käsityksen mukaan jäsenyyden avaaminen ei myöskään estä Unionia noudattamasta testamenttilahjoitusehtoja, aivan samoin kuin osassa Unionin saamia testamentteja olevat ehdot varojen käytön kohdistamisesta vanhemmille naisille ei ole ollut esteenä kaikenikäisten naisten jäsenyydelle Unionissa. Hallitus korosti lausunnossaan, että kaikki testamentit on vastaanotettu aikana, jolloin jäsenyys oli sääntöjen mukaan avoin sekä naisille että miehille (ennen vuotta 1987). Syyskokous velvoitti hallitusta hankkimaan lisää selvityksiä testamenttien määräysten vaikutuksesta järjestön jäsenyyden avaamiselle.