Henna Leppämäestä Naisasialiitto Unionin uusi puheenjohtaja

FM Henna Leppämäki, 29, on valittu Naisasialiitto Unioni ry:n puheenjohtajaksi vuodeksi 2009. Leppämäki on ammatiltaan sosiaalityöntekijä ja on toiminut aktiivisesti naisjärjestöissä usean vuoden ajan. Puheenjohtajakaudellaan Leppämäen tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn sekä siihen, miten talouden taantuma vaikuttaa naisten asemaan. Tasa-arvokeskusteluun Leppämäki kaipaa rakentavampaa henkeä ja pyrkimystä pois sukupuolten välisestä vastakkainasettelusta.

– Suomeen ollaan viimein laatimassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma, mutta pelkkä ohjelma ei riitä. Sen toteuttamiseen on varattava kunnolliset resurssit, Leppämäki painottaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on niin vakava ongelma, ettei sitä pystytä ratkaisemaan määräaikaisin projektein. Naisasialiitto Unioni pitää myös tärkeänä, että lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan sovittelu tulisi lopettaa. – Perheissä tapahtuva väkivalta on rikosasia, joka pitää käsitellä oikeudessa. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, että sukupuolittunut väkivalta koskettaa myös nuoria, esimerkiksi seurustelusuhteissa, Leppämäki toteaa.

Naisasialiitto Unionin toinen tavoite Leppämäen puheenjohtajakaudella on tuoda esiin talouden taantuman vaikutuksia naisten asemaan. Leppämäki on huolissaan matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkakehityksestä tilanteessa, jossa julkisen sektorin menoja saatetaan leikata. Myös talouden elvytystoimilla voi olla erilaisia vaikutuksia naisten ja miesten asemaan, esimerkiksi isot rakennushankkeet työllistävät lähinnä miehiä.

Tasa-arvokeskustelu on viime kuukausina käynyt vilkkaana, ja keskustelemaan ovat aktivoituneet erityisesti miehet. Samalla tasa-arvotyötä on kritisoitu liiallisesta keskittymisestä naisten aseman parantamiseen. Leppämäen mielestä miesnäkökulma tasa-arvoon on tervetullut ja tarpeellinen, mutta vastakkainasettelusta olisi tärkeää päästä eroon. – Epätasa-arvon taustalla on yhteiskunnan sukupuolijärjestelmä, joka ylläpitää naisten ja miesten erillisiä sukupuolirooleja ja niihin liittyviä valta-asetelmia. Feminismin tavoitteena on sukupuolijärjestelmän purkaminen, mikä hyödyttää niin miehiä kuin naisiakin.

Naisasialiitto Unioni ry on vuonna 1892 perustettu feministinen järjestö, jonka tavoitteita ovat naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavista lakiesityksistä ja muista hankkeista. Unioni osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun myös kampanjoin, kannanotoin ja julkaisemalla Tulva-lehteä. Järjestössä on jäseninä noin 2400 naista ympäri Suomea.

Naisasialiitto Unioni ry:n puheenjohtajan valitsee järjestön hallitus. Varapuheenjohtajana jatkaa asianajaja Sanna Riivari.