Unionin historiaa

Unioni Naisasialiitto Suomessa ry – Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf (nykyisin Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf) perustettiin vuonna 1892. Ensimmäinen tapaaminen yhdistyksen perustamiseksi pidettiin 10.2.1892 Helsingissä Hotelli Kämpin peilisalissa ja virallinen perustamiskokous 1.10.1892 Helsingin Ruotsalaisen tyttökoulun juhlasalissa.

Keisarillisen Senaatin vahvistamissa säännöissä todettiin, että ”liiton tarkoituksena on miesten ja naisten yhteistyön kautta vaikuttaa naisen kasvatuksen parantamiseksi, hänen työolojensa laajentamiseksi ja hänen asemansa korottajaksi kodissa ja yhteiskunnallisessa elämässä silmälläpitäen koko yhteiskunnaan raitista kehitystä. Liiton jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen mies ja nainen”.

Unionin ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Lucina Hagman. Perustajajäseniä oli yhteensä 84.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi Unionissa on keskitytty muun muassa naisten terveyteen, virkistymiseen ja koulutukseen. Feministisen liikkeen saapuessa Suomeen 1970-luvulla, myös Unioni linjasi olevansa feministinen järjestö.

Naisasialiitto Unionista on kirjoitettu kaksi kattavaa historiikkia:

Minna Hagner & Teija Försti 2006: Suffragettien sisaret. Unioni, Naisasialiitto Suomessa.

Märta von Alfthan, 1966: Seitsemän vuosikymmentä naisasialiitto Unionin historiaa. (Sju årtionden med Unioni, naisasialiitto Suomessa r.y. – Unionen, kvinnosaksförbund i Finland r.f.) Suomentanut Tyyni Tuulio. Helsinki: Unioni, Naisasialiitto Suomessa.

Molempien teosten painokset ovat valitettavasti loppu. Alfthanin teosta on hankalasti saatavilla, mutta Hagnerin ja Förstin teosta saa lainaksi kirjastoista.

Lisätietoja

Kategoria

Historia

Avainsanat

, , ,

Päivämäärä