Ihmiskaupan ennaltaehkäisystä

Ihmiskaupan ennaltaehkäisy edellyttää kysynnän vähentymistä

Kolmannen sektorin ihmiskaupan vastainen verkosto vaatii valtiolta pikaisesti järjestelmällisiä toimenpiteitä kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Ihmiskaupan vastaiselle työlle on taattava riittävät resurssit ja uhrien suojeluun luotava selkeät menettelytavat. Viranomaisten kouluttaminen ja ihmiskauppaa ruokkivan kysynnän vähentäminen ovat ihmiskaupan torjunnan edellytyksiä. Järjestöjen ja evankelisluterilaisen kirkon toimijoiden verkosto antoi tänään lausuntonsa pääministeri Matti Vanhaselle, peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle ja sisäministeri Kari Rajamäelle.

Ihmiskaupan ennaltaehkäisyssä on puututtava sen kysyntää synnyttäviin tekijöihin. Prostituution ja harmaan työvoiman kysynnän vähentämiseen on etsittävä tehokkaita keinoja. Ihmiskaupan ja prostituution yhteyden tunnustaminen on tärkeää myös ihmiskaupan uhrien löytämiseksi. Kysyntään voidaan puuttua muun muassa tiedotuskampanjoin sekä ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatuksella koulussa ja oppilaitoksissa. Tässä työssä voidaan hyödyntää kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen kokemusta lasten ja nuorten ihmisoikeuskasvatuksesta.

Ihmiskaupan uhrin oikeuksia on suojeltava ehdoitta riippumatta siitä, suostuuko hän todistajaksi oikeuskäsittelyssä. Uhrin suojelu ei saa olla riippuvainen rikosoikeudellisesta näytöstä. Uhri ei välttämättä halua tai voi kertoa tilanteestaan heti viranomaisille. Siksi ihmiskaupan toteamiseen on varattava riittävästi aikaa, eikä hätiköityjä päätöksiä saa tehdä. Kun ulkomaalaisen henkilön kohdalla epäillään ihmiskaupan uhriksi joutumista, hänelle on taattava riittävä toipumisaika Suomessa. Alaikäisten uhrien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Koulutus ihmiskaupan kanssa tekemisissä oleville viranomaisille, kuten rajavartijoille, poliisille sekä kuntien sosiaali- ja terveysalojen työntekijöille on keskeistä, jotta ihmiskaupan uhrien suojelu ja toimivien palvelujen järjestäminen on mahdollista.

Vastuu ihmiskauppaan puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä sekä ihmiskaupan uhrien suojelusta ja uudelleenuhriutumisen ehkäisystä on valtiolla ja kunnilla. Kolmannella sektorilla on asiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää ihmiskaupan uhrien tukemisessa sekä tiedotuksessa. Kansalaisjärjestöt ja kirkot ovat ihmiskaupan uhreille usein helpompia lähestyttäviä kuin viranomaistahot, sillä monilla uhreilla saattaa olla kielteisiä kokemuksia viranomaisista tai pelko karkottamisesta tai muusta rangaistuksesta esimerkiksi laittoman maassaolon vuoksi.

Ihmiskaupan vastaisen verkoston lausunnossa ovat mukana seuraavat tahot:

Amnesty Internationalin Suomen osasto, Kirkkohallitus / Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö ja Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta, Kirkon Ulkomaanapu, Naisjärjestöjen keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS, Naisten linja Suomessa ry, Pakolaisneuvonta, Pro-tukipiste, Rikosuhripäivystys, Suomen Helsinki-komitea, Suomen Punainen Risti, Tukinainen, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ja tutkija Merja Pentikäinen.

Ihmiskaupan vastaisen verkoston koko lausunto kansallisesta ihmiskaupan vastaisesta toimintasuunnitelmasta saatavissa sähköisenä Unionin pääsihteeriltä.