Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä vahvistettava

Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston kannanotto: Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä vahvistettava uudella hallituskaudella

Suomi on ratifioimiensa kansainvälisten sopimusten myötä sitoutunut turvaamaan ihmiskaupan uhrien oikeudet apuun ja neuvontaan. Tulevalla hallituskaudella hallituksen tulee ryhtyä toimiin varmistaakseen, että nämä oikeudet toteutuvat käytännön tasolla sekä suomalaisten että ulkomaalaisten ihmiskaupan uhrien kohdalla.

Kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus tavoittaa ja tunnistaa ihmiskaupan uhreja, saattaa heidät avun piiriin ja tarjota ihmiskaupan uhreille asiantuntevaa tukityötä. Järjestöt työskentelevät myös niiden ihmiskaupan uhrien kanssa, jotka eivät uskaltaudu hakemaan apua viranomaisilta, ja voivat toimia siltana uhrin ja viranomaisten välillä. Tämän työn mahdollistamiseksi kansalaisjärjestöt tarvitsevat pitkäjänteistä rahoitusta.

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 5.3.2015 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanoton1 kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomukseen vuodelta 2014 ja
edellytti yksimielisesti valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin:

1. pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi ihmiskaupan uhrien auttamiseen osallistuville kansalaisjärjestöille

2. ihmiskauppakoordinaattorin toimintaa koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi

3. sen varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrit tulevat ohjatuiksi avun piiriin heti, kun esitutkintaviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että henkilö on ihmiskaupan uhri ja

4. sen turvaamiseksi, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus seurata oikeudenkäynnin suljettua käsittelyä myös niissä tilanteissa, kun valtuutettu ei toimi uhrin avustajana.

Ihmiskaupan vastaista työtä tekevät järjestöt odottavat uuden hallituksen ryhtyvän konkreettisiin toimenpiteisiin eduskunnan edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston puolesta allekirjoittaneet järjestöt:

Amnesty International, Suomen osasto
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Exit – pois prostituutiosta ry
Ihmisoikeusliitto ry
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
Lasten perusoikeudet ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Naisasialiitto Unioni
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
Pakolaisneuvonta ry
Pro-tukipiste ry
Rikosuhripäivystys
Samaria rf
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen NNKY-liitto ry
Suomen Punainen Risti
Suomen UNICEF ry
Tukinainen ry
Turun Naiskeskus yhdistys ry
Yhteiset Lapsemme ry

1 https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&docid=k+19/2014