Ihmiskaupan vastaisen työn koordinoinnista

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskevaksi muistioksi

Naisasialiitto Unioni kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskevasta muistiosta. Naisasialiitto Unioni pitää tervetulleena uudistuksena perustaa koordinaatiorakenne johon kuuluu verkostoitumisyhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa.

Pidämme ihmiskaupan vastaisessa työssä tärkeänä poikkihallinnollisuutta ja kansalaisjärjestökentän kuulemista. Tulevassa toiminnassa fokus tulee olla uhrien auttamisessa ja ihmiskaupan uhrien paremmassa tunnistamisessa. Jotta ihmiskaupan vastaista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen tietotaito tulee hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla tulee kansalaisjärjestöjen ihmiskauppaverkoston ja yhteensovittamissihteeristöön kuuluvan ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin yhteistyön olla tiivis. Laaja-alainen koordinaatiorakenne antaa hyvät lähtökohdat työlle ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja auttamisjärjestelmän luomiseksi.