Irja Askolasta Vuoden Lyyti 2017

TIEDOTE

Naisasialiitto Unioni on nimittänyt vuoden 2017 Lyytiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispan Irja Askolan. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Irja Askola on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historian ensimmäinen naispuolinen piispa. Piispana toimiessaan Askola on nostanut esille tasa-arvokysymyksiä ja tehnyt näkyvää työtä ihmisten tasavertaisen kohtelun edistämiseksi.

Evankelis-luterilaisella kirkolla on Suomessa merkittävä rooli ja kirkon piispoilla on poikkeuksellinen valta ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Piispan kautensa aikana Askola on tullut tunnetuksi rohkeasta lähimmäisen rakkautta korostavasta puheestaan. Hän esimerkiksi tuki tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä kirkon virallisesta, uudistusta vastustavasta kannasta huolimatta. Askola on myös ottanut toistuvasti kantaa inhimillisen turvapaikka- ja pakolaispolitiikan puolesta aikana, jolloin tällaista puhetta on tarvittu enemmän kuin aikoihin.

Samalla kun Askola on käyttänyt piispan virkaan sisältyvää valtaa rakentaakseen tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, hän on paljastanut valtaan yhdistyviä sukupuoleen liittyviä oletuksia. Nämä oletukset näkyvät Askolan saamissa vihaviesteissä. Miespiispan tai -poliitikon saadessa vihapostia, yhteydenottajat hyökkäävät instituutiota vastaan. Mutta kun kyseessä on nainen, syytökset ja uhkaukset kohdistuvatkin henkilöön. Askola on  kuvannut ilmiötä vihapuheeseen sisältyväksi “sukupuoleen liittyväksi mutkaksi”.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkittiin Naisasialiitto Unionin 125-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä Helsingin eurooppalaisella koululla 29.9. Askola osallistui seminaarin yhteydessä paneeliin, jossa hän keskusteli tasa-arvosta yhdessä nuoren feministin Pazilaiti Simayijiangin kanssa.

Lyyti nimettiin nyt 19. kerran. Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet mm. ministeri Elisabeth Rehn, sairaanhoitaja, tutkija Fadumo Dayib, Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen, akatemiatutkija Tuula Juvonen.

Lisätiedot:

Milla Pyykkönen
Pääsihteeri
040 773 9632