Jäseniksi kaikki naiset itsemäärittelyä kunnioittaen

Naisasialiitto Unioni päätti, että sen jäsenyys on vastedeskin avoin vain naisille, mutta virallisti voimassa olleen käytännön, että järjestössä kunnioitetaan kunkin omaa määrittelyä sukupuolestaan. Sotu-tunnuksia ja juridista sukupuolta ei liittyessä kysellä.

”Tiedostamme, että feministejä on järjestön ulkopuolellakin ja että monet miehet olisivat halukkaita ja valmiita tulemaan mukaan feministiseen työhön,” toteaa Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aro. ”Mutta uskomme, että feministisissä järjestöissä toimintaa voidaan järjestää erilaisista lähtökohdista. Naisasialiitto Unioni päätettiin toistaiseksi pitää naiserityisenä tiloiltaan ja toiminnaltaan.”

Merkittävin syy päätöksen taustalla oli järjestön tarve tehdä feminististä politiikkaa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa tietty sukupuolisokeus ja antifeminismi on vallannut tilaa tasa-arvopolitiikassa.

Lisäksi Unioni pitää tärkeänä ylläpitää naiserityisiä tiloja, joita on Suomessa erittäin vähän.

”Hyvinkin erilaiset naiset jakavat edelleen monia samoja yhteiskunnallisia esteitä ja myös tiettyjä sosiaalisia kokemuksia. Haluamme tarjota paikan, jossa näistä kokemuksista voi puhua ilman vähättelyä,” sanoo Katju Aro.

Kysymys jäsenyydestä liittyy laajempaan keskusteluun nykyfeminismistä ja aloite jäsenyyden avaamiseen tulikin järjestön sisältä.

”On aiheellinen kysymys, voimmeko purkaa sukupuolijärjestelmää, jos keskitymme vain naisten aseman parantamiseen naisten voimin,” Aro toteaa. ”Päätöksemme lähtee siitä, että yhteiskunnassamme on yhä sosiaalinen ja poliittinen ryhmä nimeltä naiset. Siksi meillä on yhä tarve puhua naisista olemassa olevana ryhmänä ja toimia sen puitteissa – tunnustaen samalla naisten moninaisuuden.”

Naisasialiitto Unioni ottaa vakavasti sen naiserityisyyttä kohtaan esitetyn kritiikin ja tiedostaa, että perinteiset naisjärjestöt eivät sulje ulos vain miehiä, vaan ne ovat usein olleet myös valkoisten, etuoikeutettujen ja cis-sukupuolisten naisten järjestöjä.

Tähän on pyritty vaikuttamaan viimeaikaisilla päätöksillä. Naisasialiitto Unioni on määritellyt itsensä antirasistiseksi feministijärjestöksi. Se on sitoutunut aktiivisesti torjumaan etniseen taustaan perustuvaa syrjintää ja edistämään kaikkien naisten osallistumismahdollisuuksia sekä omassa toiminnassaan että ajamissaan asioissa. Naisasialiitto Unioni virallisti myös tässä vuosikokouksessa kantansa siitä, että Unionissa kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta ja että sen toimintaan ovat tervetulleita kaikki naiset kunkin itsemäärittelyä kunnioittaen.

Kokoukseen osallistui 87 jäsentä. Sääntömuutoksen puolesta äänesti 24 ja vastaan 59. Sääntömuutoksen hyväksyminen olisi edellyttänyt 3/4 enemmistöä äänistä.

Kokous antoi asiasta alla olevan julkilausuman.

 

KEVÄTKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 23.3.2014

Naisasialiitto Unioni päätti kevätvuosikokouksessaan, että yhdistys hyväksyy jäsenikseen edelleen vain naiset. Esitys jäsenyyden avaamisesta kaikille kaatui äänin 59-24. Samalla järjestö virallisti voimassa olevan käytännön, että yhdistys hyväksyy jäsenikseen kaikki naiset itsemäärittelyä kunnioittaen. Naiserityiselle toiminnalle on edelleen yhteiskunnassamme tarvetta.

Naisasialiitto Unionissa on keskusteltu usean vuoden ajan järjestön jäsenyyden määritelmästä ja mahdollisuudesta avata jäsenyys kaikille luonnollisille henkilöille sukupuolesta riippumatta.
Suurta mielenkiintoa herättänyt äänestys käytiin sunnuntaina 23.3.2014 Naisasialiitto Unionin sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa. Unionin jäsenyys on jatkossa avoin kaikille naisille itsemäärittelyä kunnioittaen. Naisten lisäksi Unionin jäsenyyttä voivat edelleen hakea oikeuskelpoiset yhteisöt

Naisasialiitto Unioni on feministinen tasa-arvon ja naiskysymysten asiantuntija Suomessa. Sukupuolijärjestelmän ja naisia syrjivien käytäntöjen näkyväksi tekemisellä pyritään naisten taloudelliseen itsenäisyyteen, yhteiskunnallisen vaikutusvallan lisäämiseen ja fyysiseen
koskemattomuuteen.

Unioni ylläpitää keskustelua naisille tärkeistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti vaikeista aiheista,
kuten naisten asemasta työelämässä, perhevapaista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, prostituutiosta sekä tyttöjen ja nuorten naisten tasa-arvo-ongelmista.

Unionin jatkaa naiserityistä toimintaa sukupuolten välisen epätasa-arvon vähentämiseksi, mutta yhdistys järjestää myös kaikille avoimia tilaisuuksia.

Naisasialiitto Unioni on poliittisesti sitoutumaton feministinen, antirasistinen naisjärjestö, jonka
tavoitteina on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Unioni edistää tasa-arvoa, rauhaa ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Unioni julkaisee feminististä Tulva-lehteä.