Johanna Pakkasesta Naisasialiitto Unionin vs. pääsihteeri

Filosofian lisensiaatti Johanna Pakkanen on valittu Naisasialiitto Unioni ry:n vs. pääsihteeriksi. Pakkanen on aikaisemmin työskennellyt asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa. Hän on toiminut myös Helsingin yliopiston tasa-arvovastaavana ja antanut opetusta naistutkimuksen oppiaineessa. Viimeiset kaksi vuotta hän on hoitanut Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry:ssä vs. pääsihteerin tehtäviä. Pakkasella on kokemusta toimimisesta aktivistina eri järjestöissä. Naisasialiitto Unionin toiminnassa hän on ollut aktiivisesti mukana 2000 luvun alusta lähtien.

”Taloudellisen taantuman aikana feministeillä on entistäkin tärkeämpi tehtävä yhteiskunnallisen tasa-arvon vahtikoirina” sanoo Johanna Pakkanen ja jatkaa: ”Työpaikkojen vähentyessä naiset kotiin -vaatimuksilla on tapana lisääntyä. Juuri vaikeina aikoina on tärkeää, että ammatillisen hoivatyön rakenteista ja laadusta huolehditaan. Keskusteltaessa vanhusten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidosta yleensä unohdetaan, että hoiva on vahvasti sukupuolittunutta ja vastuu palkattomasta työstä sysätään helposti erityisesti naisille. On myös tärkeää huolehtia päivähoitopalveluista, sillä vain siten voidaan aidosti tukea naisten työllistymistä. Naisilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen ilman moralisointia.”

Vuonna 1892 perustettu Naisasialiitto Unioni ry on feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen.

Johanna Pakkanen hoitaa pääsihteerin perhevapaasijaisuutta ajanjakson 7.8.2009-31.12.2010.