Kaikki Suomen naiset päiväksi solidaarisuuslakkoon, mikäli kunta-alan palkkaneuvottelut kariutuvat

Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat pysähdyksissä, koska kuntatyönantajan tarjous ei kelvannut hoitoalojen työntekijöille. Kevään eduskuntavaalikampanjan yhteydessä hoitajille luvattiin 500 euron korotuksia; työantajan tarjoama tasa-arvoerä merkitsisi 40-50 euron korotusta yleiskorotuksen lisäksi.

”Tasa-arvon mallimaa” Suomi siis yrittää ostaa hoitajat murto-osalla siitä, mitä keväällä luvattiin. ”Tämä on yritys naruttaa naisia”, sanoo Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Englannissa hoitajien palkat olivat kehnot, ja nyt ne ovat Euroopan parhaat. Terveydenhoito-henkilöstön palkat ovat hyvät myös muissa Pohjoismaissa. Englannin ja muiden Pohjoismaiden esimerkit osoittavat, että palkkauksen ongelmia voidaan korjata julkisen talouden siitä kaatumatta, jos vain halutaan.”

Naisasialiitto Unioni varoittaa, että jos hoitoalan palkkoja ei nyt saada kuntoon, on seurauksena:

  • kuntien välinen palkkakilpailu, joka johtaa sekä kuntien että hoitolaitosten eriarvoistumiseen
  • suomalaisten veronmaksajien kustantaman ”osaamispääoman” kiihtyvä valuminen ulkomaille
  • koulutetun hoitohenkilöstön reppufirmojen yleistyminen, mikä puolestaan nostaa terveydenhoidon kustannuksia pitkällä tähtäimellä
  • yleisiä rekrytointivaikeuksia hoitoalalle.

Pääministeri Vanhanen ja valtiosihteeri Sailas ovat varoitelleet korkeiden palkankorotusten inflaatiovaikutuksista. ”Miksi juuri pienipalkkaisten naisten pitäisi kantaa vastuuta inflaatiokehityksestä?” Honkasalo kysyy. ”Ja miksi palkkojen nosto nähdään yksipuolisesti kilpailukykyä heikentävänä? Todellisuudessahan kansainvälinen kilpailukyky on monitasoinen ilmiö, ja aivan yhtä hyvin voidaan sanoa, että kansainvälinen kilpailukykymme kärsii, koska kouluttamamme hoitajat muuttavat ulkomaille töihin.”

Mikäli kunta-alan työntekijät joutuvat turvautumaan lakkoaseeseen heille kuuluvan palkkaratkaisun saamiseksi, tulee Naisasialiitto Unioni kehottamaan kaikkia Suomen naisia menemään päiväksi solidaarisuuslakkoon. Viimeistään näin tulee nimittäin päättäjille selväksi, että maamme pyörii naisten työn varassa.

Naisasialiitto Unioni katsoo lisäksi, että kunta-alan palkkaneuvottelujärjestelmää pitää uudistaa. Kunta-alalle täytyy saada monivuotinen palkkaohjelma, jossa eri alojen epäkohdat korjataan.