Katju Aro valittiin Naisasialiitto Unionin uudeksi puheenjohtajaksi

Graafinen suunnittelija, taiteiden kandidaatti Katju Aro, 39, on valittu Naisasialiitto
Unioni ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014. Aro on toiminut järjestön
puheenjohtajana myös vuosina 2003-2004. Hän on yksi Naisasialiitto Unionin
kustantaman Tulva-lehden perustajista ja pitkäaikaisista tekijöistä
.

Naisasialiitto Unioni pitää tämän hetken tärkeimpänä tavoitteena sitä, että vanhempainvapaiden ja niiden kustannusten jakamisesta saadaan aikaan päätöksiä. Hallituksen rakenneuudistuspaketti vaikuttaa perhevastuiden jakautumiseen, mutta päätökset on tehty vailla kokonaissuunnitelmaa. Toinen keskeinen asia on väkivaltaa kokeneiden naisten palvelut. Turvakoteja on liian vähän ja viime aikoina niiden määrää on entisestään supistettu.

On kestämätöntä, että vielä 2014 joudumme keskustelemaan perhevastuiden jakamisesta. Sillä välin kun muut Pohjoismaat ovat kehittäneet onnistuneita malleja vanhempien vastuiden jakamiseksi, Suomesta on kehittynyt kotiäitiyhteiskunta. Yhä suurempi määrä naisia katoaa työmarkkinoilta vuosiksi. Se on hälyttävää, Aro sanoo.

Naisasialiitto Unionin toiminnan kannalta Aro pitää tärkeänä myös sitä, että järjestöä jakanut
esitys jäsenyyden avaamisesta muillekin kuin naisille saadaan järjestön jäsenten päätettäväksi. Tähän asti yhdistyksen jäseniksi on hyväksytty vain naisia.

Sekä jäsenyyden avaamisen kannattajilla että vastustajilla on vahvat perusteet näkemyksilleen. Minun tehtäväni on yrittää luoda ymmärrystä eri näkökantoja edustavien jäsenten välille.

Naisasialiitto Unioni ry:n puheenjohtajan valitsee järjestön hallitus. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Maryan Abdulkarim, 31. Abdulkarim on musta feministi, joka toimii antirasistisessa feministisessä verkostossa ja on mukana Tulvan toimituskollektiivissa.

Naisasialiitto Unioni on vuonna 1892 perustettu feministinen järjestö, jonka tavoitteita ovat naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Unioni vaikuttaa
poliittiseen päätöksentekoon, viranomaistoimintaan ja julkiseen keskusteluun kirjoittamalla lausuntoja ja kannanottoja, järjestämällä seminaareja ja feministisiä tempauksia sekä julkaisemalla Tulva-lehteä. Järjestössä on jäseninä noin 2200 naista ympäri Suomea.