Vammaisten naisten erityisen suojaton asema huomioitava

Lausunto CRPD-raporttiluonnoksesta

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta. Lausumme alla oleviin kohtiin.

25 ARTIKLA: TERVEYS

Kohta 426. Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Naisasialiitto Unioni toivoo raportissa huomioitavan seuraavat asiat.

-Vammaisten naisten erityisen suojaton asema huomioitava perheväkivallan ja seksuaalisen väkivallan tunnistamisessa sekä ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos viittaa aihetta käsittelevällä informaatiosivulla yhdysvaltalaiseen tutkimukseen, josta selviää, että vammaisista naisista lähes 27 % on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Vammattomista naisista n. 12 % vastaavaa on kokenut.

-Terveydenhuollon ammattilaisten koulusta tulisi lisättävä, jotta terveydenhuollossa osattaisiin huomioida nykyistä paremmin vammaisen naisen eritystarpeet, esim. seksuaaliterveyteen liittyen.

-Taattava esteettömät neuvola-, mammografia- ja turvakotipalvelut.

-Taattava vammaisille naisille mahdollisuus tasavertaisesti vanhemmaksi tulemiseen, vanhemmuuteen ja oman lapsen hoitoon. Selvitettävä avusteisen seksin toteuttamismahdollisuuksia kuten myös hedelmöityshoitojen takaamista vammaisille henkilöille. Tarvittavaa tukea lapsenhoitoon ja esimerkiksi mahdollisuus saada taksimatkoja lapsen hoitoon viemiseen ja hakemiseen, jotta mahdollisuus tasavertaiseen vanhemmuuteen voidaan taata.

6 ARTIKLA: VAMMAISET NAISET

Kohdassa tulisi huomioida yllä mainittu vammaisten naisten erityisen haavoittuva asema koskien seksuaalirikoksia ja lähisuhdeväkivaltaa.

Muut käytetyt lähteet:

Opas: Uskalla olla, uskalla puhua – vammainen nainen ja väkivalta http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110395/THL_OPA2013_028_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille – Arviointiraportti
https://www.julkari.fi/handle/10024/116230

THL
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/thl-vammaisuus-ei-suojele-naista-vakivallalta/

Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y