Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vaikein tilanne kohdistuu niihin, joille kasautuvat lyhytaikaiset työsuhteet, sillä heidän osaltaan näiden karenssipäivien lisäys voi olla paljon enemmän kuin yhden työttömyysjakson alkuun tulevat kaksi päivää. Näillä uudistuksilla heikennetään suomalaista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja kasvatetaan eriarvoisuutta.