Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

Lausunto: Suomen viidennen määräaikaisraportin laadintaa varten kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (SopS 1 ja 2/1998) täytäntöönpanosta.
Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta.
Ministerikomitea on vuonna 2017 suositellut välittömänä toimena, että Suomi ratifioi ILO:n yleissopimuksen numero 169. Suomi ei ole ratifioinut sopimusta vaan on ainoastaan asettanut saamelaiskäräjälakitoimikunnan laatimaan esityksen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi. Toimikunnan työ on edelleen kesken. Naisasialiitto Unioni pitää huolestuttavana, ettei Suomi ole noudattanut komitean suositusta.
Komitea on suositellut välittömänä toimenpiteenä myös seuraavaa: ”liennytetään etnisten ryhmien välillä lisääntyvien ennakkoluulojen ja jännitteiden ilmapiiriä tehostamalla pyrkimyksiä torjua kaikenlaista suvaitsemattomuutta, rasismia, muukalaisvihaa ja vihapuhetta erityisesti sosiaalisessa mediassa; tuomitaan viipymättä kaikki rasismin ja etnisen vihan ilmaukset julkisessa keskustelussa”. Keväällä 2018 julkaistun Tasa-arvobarometri 2017:n tulosten mukaan sukupuoleen liittyvää vihapuhetta oli kokenut 15 prosenttia naisista ja 8 prosenttia miehistä. Johonkin vähemmistöryhmään, kuten uskonnolliseen, etniseen, kieli- tai seksuaalivähemmistöön, kuuluvista naisista yli neljäsosa oli kokenut vihapuhetta. Naisasialiitto Unionin mielestä Suomi ei ole tehnyt riittävän vahvoja toimia estääkseen kansallisiin vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta, rasismia ja syrjintää. Sukupuoli yhtenä vihapuheen motivaattorina tunnistetaan huonosti.

Juha Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 kansallisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten asemaa ei käsitellä ollenkaan.

Vähemmistövaltuutetun (nykyinen yhdenvertaisuusvaltuutettu) selvityksen perusteella romaninaiset kohtaavat arjessa selvästi romanimiehiä enemmän syrjintää sekä asumisen että työelämän alueilla. Suomi ei ole tehnyt erityisiä toimenpiteitä parantaakseen romaninaisten työllistymismahdollisuuksia komitean suosittelemalla tavalla.
Lisätiedot
Milla Pyykkönen
Pääsihteeri
paasihteeri@naisunioni.fi
0407739632