Tyttöihin kohdistuva väkivalta myös esiin

Lausunto YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan komitean (CEDAW) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yleissuosituksen uudistamisesta

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua yleissuosituksen nro 19 uudistamisesta, vaikkakin on ikävää, että aikaa lausunnon antamiselle annettiin vain muutama arkipäivä. Naisasialiitto Unioni kiittää ulkoasiainministeriötä hyvästä valmistelutyöstä, kommenteista ja muutosehdotuksista yleissuositukseen. Erityisesti Unioni kiittää johdonmukaista periaatetta käyttää vakiintunutta violence against women -termiä kautta linjan.

Naisasialiitto Unioni pitää hyvänä, että moniperustainen syrjintä on suosituksessa mukana sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuvattaessa että toimenpidesuosituksissa. Unioni pitää kuitenkin valitettavana, että suosituksessa ei mainita useita naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja, jotka olisi syytä nostaa esille.

Päivitetyssä yleissuosituksessa ei ole huomioitu prostituutiota ja ihmiskauppaa, jotka ovat vakavia ja laajalle levinneitä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muotoja, ja joihin myös CEDAW-komitea on ottanut toistuvasti kantaa. Vaikka molemmat näistä mainitaan CEDAW-sopimuksen artiklassa 6, on tärkeää tunnistaa ilmiöt myös osana naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siksi Unioni toivoo prostituution ja ihmiskaupan nostamista omaksi kohdakseen myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevassa yleissuosituksessa. Samassa yhteydessä tulisi mainita kysyntä yhtenä ihmiskauppaa ja prostituutiota ylläpitävänä syynä.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuvaavassa (Scope) kohdassa 9 Unioni on samaa mieltä ulkoasiainministeriön kanssa, että tyttöihin kohdistuva väkivalta on syytä erottaa omaksi kohdakseen sen sijaan, että se mainittaisiin vain sivulauseessa. Unioni ehdottaa, että samassa yhteydessä mainittaisiin lapsiavioliitot ja sukuelinten silpomisen erityisesti tyttöihin kohdistuvana väkivaltana. Lisäksi Unioni katsoo, että sukuelinten silpominen ja pakkoavioliitot on syytä ottaa esille naisiin kohdistuvana väkivaltana samassa kohdassa.

Unioni huomauttaa myös, että kaikenlaisen syrjimättömyyden periaate tulisi näkyä johdonmukaisesti koko suosituksessa. Esimerkiksi puhumalla vain naisista ja miehistä tai naisten ja miesten organisaatioista, vahvistetaan kaksinapaista sukupuolijärjestelmää, joka jättää huomioimatta muunsukupuoliset. Siksi naisten ja miesten ohella tulisi käyttää esimerkiksi termiä ”non-binary genders”.

Muut huomiot suositukseen:

– Sivun 5 lopussa ”human trafficing exluded?” -merkintä. Unioni ihmettelee samaa. Ihmiskauppa ja prostituutio on syytä mainita, kuten edellä todettu.

– Sivulla 8, Prevention-kohdassa b) i) sanotaan että ”the integration of gender equality contect into curricula at all levels of education..”. Unioni ehdottaa, että sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen sovelletaan kaikilla koulutusasteilla sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Lisäysehdotus: ”Education at all levels should be gender-sensisitive.”

– Sivulla 8, Prevention-kohdassa b) sanotaan että ”..all relevant stakeholders, including women’s and men’s organisations…”. Unioni ehdottaa lisäykseksi: ”…including women’s, men’s and non-binary genders’ organisation’s. Sama lisäys kohtaan b) ii) ”This programmes should target women, men and non-binary genders at all levels of society…”.

– Sivulla 13, Data collection and monitoring -kohdassa a) sanotaan että ”Develop and evaluate all legislation, policies and program in consultation with civil society organisations, in particular women’s organisations.” Unioni ehdottaa muotoiluksi: ”… in consultation with civil society organisations, in particular feminist organisations and organisations promoting women’s rights and gender equality”.