Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksen vaikutukset erilaisiin kotitalouksiin ovat monisyiset, mutta keskeisten yhteisvaikutusten arvioinnin puuttuminen esityksestä tekee sen arvioinnista vaikeaa. Naisasialiitto Unionin huoli on, että esitys iskee erityisen kovaa heikommassa asemassa oleviin kotitalouksiin, usein naisiin esim. yksinhuoltajuuden tai matalan palkkatason vuoksi, sekä useassa kohtaa lisää lapsiperheköyhyyttä.