Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Kansalaisyhteiskunta teki pitkään töitä ihmisoikeuksia jyrkästi loukkanneen, vuonna 2002 voimaan astuneen translain uudistamiseksi.