Milla Pyykkösestä Naisasialiitto Unionin uusi pääsihteeri

Milla Pyykkönen (YTK) on valittu Naisasialiitto Unionin pääsihteeriksi vuoden 2014 alusta.

On suuri kunnia tulla valituksi Suomen tunnetuimman feministisen järjestön pääsihteeriksi. Työskentely ammattifeministinä on ollut pitkäaikainen haaveeni.

Pyykkönen on aiemmin toiminut monissa nais- ja feministissä järjestöissä. Hän on muun muassa ollut perustamassa Joensuun feministejä. Pyykkönen painottaa, että Naisasialiitto Unioni on valtakunnallinen järjestö, jonka toimintakenttänä on koko Suomi. Hän on valmis ottamaan Suomen tunnetuimman naisjärjestön pääsihteerin tehtävät harteilleen.

Uskon tuovani kokemusta ja näkemystä kansalaisjärjestötoiminnasta. Minulla on vankka kokemus järjestöalalta ja tunnen hyvin ajankohtaiset feministiset keskustelut, Pyykkönen sanoo. Hän käsittelee 2010-luvun feminismiä pro gradu -tutkielmassaan.

Tämän hetken tasa-arvokysymyksistä Pyykkönen haluaa nostaa esiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja yleisen sukupuolen vaikutuksen taustalle häivyttämisen.

Suomessa kuolee vuosittain yli 20 naista nykyisen tai entisen kumppaninsa surmaamana. Suomi saa toistuvasti huomautuksia kansainvälisten sopimusten rikkomisesta, mutta silti väkivallan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen ei resursoida tarpeeksi.

Toinen Pyykköstä mietityttävä asia on sukupuolisokeus.

Tuntuu, että nykyään ei haluta nähdä ihmisten valinnanmahdollisuuksien taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tasa-arvon edistämisen kannalta on tärkeää huomioida ne rakenteet, jotka asettavat ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan esimerkiksi sukupuolen perusteella. Selkeinten tämä näkyy työmarkkinoilla, jotka ovat jakautuneet mies- ja naisvaltaisiin aloihin epätasa-arvoisine palkkauksineen.

Uuden pääsihteerin tavoitteena on kehittää Unionin kansalaistoimintaa.

Tulevaisuuden Unionin näen vaikutusvaltaisena ja monipuolisena toimijana, jolla on uudenlaisia toiminnan muotoja. Toiveenani on saada Unionin toiminta näkymään paremmin siellä, missä ihmiset liikkuvat eli kaduilla ja muualla julkisessa tilassa, Pyykkönen lisää.