Naisasialiitto Unioni hakee viestinnän, varainhankinnan ja vaikuttamisen tekijää

Työ on täysiaikainen ja vakituinen.

Naisasialiitto Unioni on 130-vuotias intersektionaalinen feministinen järjestö. Päätehtävämme on vaikuttamistyö, lisäksi tarjoamme monenlaisille feministeille paikan, jossa toimia, kustannamme Tulva-lehteä ja toteutamme tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen koulutusta.

Vuonna 2023 investoimme viestintämme, varainhankintamme ja vaikuttamistyömme vahvistamiseen. Nyt etsimme henkilöä kehittämään Naisasialiitto Unionin viestinnästä yhä vaikuttavampaa ja tavoittavampaa sekä rakentamaan järjestön varainhankintaa. Lisäksi henkilön tehtäviin kuuluu Unionin poliittisen vaikuttamistyön toteuttaminen yhdessä pääsihteerin kanssa.

Viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijalta odotamme näyttöjä viestinnästä ja osaamista yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Valittavalla henkilöllä tulee myös olla varainhankintakokemusta tai kiinnostusta varainhankintaan ja oman varainhankintaosaamisen kehittämiseen. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammattimaisen varainhankinnan erikoisammattitutkinnon pääosin työajalla (tuotekehitystyön eat). 

Vuoden 2023 painopisteenä ovat erityisesti eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen sekä jäsenyyden vahvistaminen.

Tehtävän menestyksekäs hoito vaatii ymmärrystä feministisistä kysymyksistä, kirjoitustaitoa sekä vähintään yksinkertaisten taittojen tekemiseen vaadittavaa osaamista. Unionilla on käytössään Canva. Arvostamme laajempaa graafista osaamista.

Hakijalta toivotaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Palkka on 2900-3100 e/kk kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen + lounasetu.

Hakuaika päättyy 24.12. Tehtävää haetaan hakulomakkeella.

Naisasialiitto Unioni on intersektionaalinen feministinen järjestö. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia henkilöitä, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Tarvittaessa teemme mahdollisia kohtuullisia mukautuksia tehtävänkuvan puitteissa. Unionin toimistotilat ovat esteelliset ja työ niiden muokkaamiseksi on kesken, viestinnän ja vaikuttamisen työtä on mahdollista tehdä käymättä toimistolla mikäli vamman vuoksi toimistolle ei pääse.

Tiedustelut: pääsihteeri Eekku Aromaa 040 773 9632. Tehtävästä voi kysyä 21.12. saakka.