Naisasialiitto Unioni haluaa valtuustoihin vastuullisia, tulevaisuuteen katsovia ja aktiivisia naisia!

Naisasialiitto Unionin kuntavaalikannanotto

Kunnissa tehdään arjen tasa-arvon kannalta merkittäviä päätöksiä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen resurssit leikattiin viime laman aikana minimiin, ja kun resursseja ei taloudellisen nousukauden aikana palautettu normaalitasolle, uusia leikkauksia ei voi tehdä, vaikka talous onkin nyt laskusuunnassa.

Naisasialiitto Unioni pitää tärkeänä, että valtuustoihin äänestetään ehdokkaita, jotka painottavat vaalipuheissa seuraavia asioita:

-lisää rahaa sosiaali- ja terveystoimeen, näiden sektorien jatkuva alibudjetointi on lopetettava

-maksutonta ja laadukasta päivähoitoa

-toimivaa vanhustenhuoltoa

-kunnon satsausta joukkoliikenteeseen

-konkreettisia toimia väkivaltaa kokeneiden naisten auttamiseksi, ilmiön ehkäisemiseksi ja palveluiden parantamiseksi

Näiden viiden kohdan kuntoon laittamisessa on kyse välttämättömistä muutoksista, joita ei voi enää lykätä tulevaisuuteen. Kunta-asioiden seuraavan neljän vuoden linjauksista päätetään nyt!