Naisasialiitto Unioni majoittaa romaninaiset pakkasjakson yli – vaatii kaupunkia tarjoamaan kiireellisesti hätämajoitusta kaikille

Naisasialiitto Unioni on majoittanut perjantaista lähtien tiloissaan 22 naista, jotka olisivat muuten viettäneet pakkasyöt kadulla. Helsingin kaupunki väittää tarjoavansa hätämajoitusta jokaiselle sitä tarvitsevalle, mutta kieltää todellisuudessa tämän oikeuden romaneilta ja muilta paperittomilta. Naisasialiitto Unioni vaatii kaupunkia välittömästi turvaamaan hätämajoituksen ehdoitta kaikille sille laissa määrättyjen velvoitteiden mukaisesti.

Jokaisella Suomessa oleskelevalla ihmisellä on Suomen perustuslaissa määrätty oikeus ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömään huolenpitoon. Myös kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea tarjoamaan hätämajoituksen jokaiselle sitä tarvitsevalle etnisestä taustasta tai taloudellisesta ja oikeudellisesta asemasta riippumatta. Romaneita vaaditaan kuitenkin poistumaan maasta suojan vastineeksi.

Romanit ovat Euroopan syrjityin vähemmistö. Syrjinnän ylläpitämä köyhyyden kierre, kestämättömät asumisolot ja pakkohäädöt pakottavat monet lähtemään kotimaistaan. Kotimaahan palauttaminen ei ratkaise heidän tilannettaan.

Kaupungin menettely on johtanut siihen, että paperittomien klinikka Helsingissä on kertonut hoitaneensa tänä talvena useita eri asteen paleltumisvammoja.

Naisasialiitto Unioni pitää Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta epäinhimillisenä ja ihmisoikeuksien vastaisena. Menettelyn lainmukaisuudesta
on tehty kantelu, joka on eduskunnan oikeusasiamiehen selvitettävänä. Sillä välin ihmisten hätään ei ole tarjottu edes väliaikaista ratkaisua.

”Kaupunki viivyttelee asiassa ihmishenkien kustannuksella ja luottaa siihen, että yksityishenkilöt kantavat moraalisen vastuun kaupungin päätöksistä”, sanoo Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aro.

Perjantaina alkaneen uuden yöpakkasjakson johdosta Naisasialiitto Unioni päätti tarjota vuodepaikkoja ja lattiamajoitusta haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten
majoittamiseksi järjestön omistamassa Villa Salinissa Helsingissä. Majoituksen järjestelyistä huolehtivat vapaaehtoiset kansalaiset.

”Majoittamamme naiset saavat pitkästä aikaa nukkua yönsä oikeassa sängyssä ja kylläisinä. Aamulla he lähtevät liikkeelle jo varhain, sängyt pedattuina ja petivaatteet siististi viikattuina. Iltaisin on syöty yhdessä pieni ateria”, Aro sanoo.

Ulos jäivät kuitenkin yhä heidän puolisonsa ja ystävänsä, yhteensä kymmeniä ihmisiä.

”Villa Salinin kattokruunujen alla yöpyy Euroopan köyhimpiä ihmisiä nyytteineen. Kuvaan
kiteytyvä vaurauden ja varattomuuden ristiriita tuo karusti näkyviin sen, miten piittaamattomasti EU kohtelee heikoimmassa asemassa olevia kansalaisiaan”, Katju Aro sanoo.

Naisasialiitto Unioni on poliittisesti sitoutumaton feministinen ja antirasistinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän
poistaminen.