Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto asiaan VN/758/2023, raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista

Aborttilainsäädännön uudistus toteutettiin kansalaisyhteiskunnan aloitteesta OmaTahto kansalaisaloitteen seurauksena, jonka hallinnoinnista Naisasialiitto Unioni vastasi. Kansalaisaloitteen tarkoitus oli päivittää Suomen aborttilainsäädäntö eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Aikaisempi aborttilainsäädäntö oli vuodelta 1970. Siinä raskaudenkeskeytykselle tuli esittää peruste ja useissa tapauksissa vaadittiin myös kahden lääkärin lausunto.
 
Voimassa oleva asetus on vanhentunut ja asetuksen muutoksella päästään itsemääräämisoikeutta paremmin kunnioittavaan tilanteeseen ja vähennetään ylimääräistä kuormitusta, joka raskaana olevalle aiheutuu raskauden keskeyttämisen käytännöllisestä prosessista lääketieteellisesti perustelemattomine ja terveydenhuoltoa ja aborttia tarvitsevaa kuormittavine lääkärikäynteineen.
 
OmaTahto kansalaisaloiteessa ehdotettiin, että Suomen aborttilainsäädäntöön sisällytettäisiin oikeus raskauden keskeytykselle raskaana oleva omaan pyyntöön perustuen kahdennentoista raskausviikon loppuun mennessä. Myös 12 viikon jälkeen raskaus voitaisiin keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä, jos synnytys tai raskauden jatkuminen vaarantaisi raskaana olevan terveyden tai hengen. Kansalaisaloite avattiin allekirjoituksille 23.9.2020 ja suljettiin 1.11.2023.
 

Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto asiaan VN/758/2023, raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista

 

Kommenttinne valtioneuvoston asetukseen raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
 
Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua tästä asetusmuutoksesta sekä kiittää hyvästä valmistelusta ja lopputuloksesta. Naisasialiitto Unioni on ollut mukana kansalaisaloitteen tekemisessä ja muutoksen aiemmissa vaiheissa ja myös tässä vaiheessa kannatamme lakimuutoksen vaatimia asetusmuutoksia. Voimassa oleva asetus on vanhentunut ja asetuksen muutoksella päästään itsemääräämisoikeutta paremmin kunnioittavaan tilanteeseen ja vähennetään ylimääräistä kuormitusta, joka raskaana olevalle aiheutuu raskauden keskeyttämisen käytännöllisestä prosessista lääketieteellisesti perustelemattomine ja terveydenhuoltoa ja aborttia tarvitsevaa kuormittavine lääkärikäynteineen. Vanha laki ja asetus eivät kunnioittaneet itsemääräämisoikeutta.
 
On hyvä, että jatkossa Valviran lupaa ei tarvita ennen kahdennentoista raskausviikon loppua tapahtuvissa keskeytyksissä. Samoin pidämme hyvänä, että jatkossa myöskään aborttioikeutta ei ole kytketty seksuaalirikosten rikosprosesseihin, vaan perusteeksi riittää raskaana olevan oma tahto.
 
Pidämme tärkeänä, että kaikki raskauden keskeytyksen läpi käyvät saavat tarvittavaa psykososiaalista tukea. Katsomme myös hyväksi, että jatkossa ehkäisyneuvontaa voi antaa tarkoituksenmukainen ja osaava terveydenhuollon ammattilainen jonka ei enää tarvitse olla lääkäri, eikä tuota neuvontaa ole tarpeen antaa tietynlaisessa terveydenhuollon yksikössä.
 
Haluamme samalla nostaa esiin maksuttoman ehkäisyn tarpeen. Maksuton ehkäisy, erityisesti nuorille, tutkitusti vähentää aborttien tarvetta. On tärkeää, että heikko taloudellinen tilanne ei estä ketään käyttämästä itselleen sopivinta ehkäisymenetelmää.
 
Aborttilainsäädäntö tarvitsee vielä lisää päivittämistä, mutta tämä on merkittävä askel oikeaan, itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan suuntaan.
 
Kommenttinne sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista annetun asetuksen muuttamisesta
 
Naisasialiitto Unionilla ei ole kommentoitavaa lomakkeita koskevaan asetukseen.
 
Kommenttinne lomakkeiden muuttamisesta johtuvista seurauksista potilastietojärjestelmiin (erityisesti potilastietojärjestelmien toimittajat)
 
Naisasialiitto Unionilla ei ole kommentoitavaa lomakkeisiin ja potilastietojärjestelmiin.