Naisasialiitto Unioni vaatii lisäresursseja lähisuhdeväkivaltaa kokevien tukipalveluihin

Kuten kaikki tiedämme, elämme nyt vaikeita aikoja. Koronaviruksen aiheuttama kriisi koettelee meitä kaikkia jollain tavalla. Emme taistele pelkästään itse virusta vastaan, vaan kohtaamme myös virukseen liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat lieveilmiöt.

Ihmiset viettävät nyt huomattavasti normaalia enemmän aikaa neljän seinän sisällä, mutta monille koti ei ole turvallinen paikka. Eri puolilta Eurooppaa olemme kuulleet sisariltamme hätähuutoja lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä kotieristysten aikana. Suomessa noin viisi prosenttia naisista kokee lähisuhdeväkivaltaa joka vuosi. Luvussa ei todennäköisesti ole mukana kaikkia henkistä väkivaltaa kokevia. Kotiin eristäytyminen kärjistää ongelmia monissa perheissä. Avun hakeminen voi olla hankalaa, sillä väkivallan tekijä on jatkuvasti läsnä.

Emme osaa vielä sanoa kuinka koronakriisi tulee vaikuttamaan lähisuhdeväkivallan määrään ja vakavuuteen. Esimerkiksi juhlapyhät ja loma-ajat näkyvät tukipalvelujen tarpeessa viiveellä. On odotettavissa, että eristysajan pitkittyessä lähisuhdeväkivallan määrä ja tuen tarve lisääntyvät. Tukipalveluiden tarjoajat ovat kertoneet, että yhteydenotot ovat jo nyt lisääntyneet. Lähisuhdeväkivallan tukipalveluja tarjoavat kolmannen sektorin tahot ovatkin jo lisänneet palveluitaan.

Nyt tarvitaan erityisesti sähköisillä välineillä ja puhelimen välityksellä tapahtuvaa auttamista. Myös turvakotien tarpeen kasvuun tulee varautua. Suomi on edelleen kaukana Euroopan neuvoston suosittelemasta viidestäsadasta turvakotipaikasta. Yhteiskunnan tehtävänä on nyt varmistaa, että tuen tarjoajien resurssit riittävät.

Naisasialiitto Unioni esittää vetoomuksen päättäjille: lähisuhdeväkivallan tukipalvelut tarvitsevat nyt kipeästi lisäresursseja. Valtion tulee osoittaa kunnille lisäresursseja, jotta lähisuhdeväkivaltaa voidaan ehkäistä ja siihen voidaan puuttua kriisin aikana. Muuten saatamme kohdata koronakriisin jälkeisessä tulevaisuudessa lähisuhdeväkivaltakriisin.

Lisätiedot:
Milla Pyykkönen
Pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni
paasihteeri@naisunioni.fi
040 773 9632