Naisasialiitto Unioni vaatii naisia ja vähemmistöjä syrjivän lähetystyörahoituksen lopettamista

Kannanotto

Unioni Naisasialiiton tietoon on tullut, että Suomen valtio rahoittaa lähetystyötä, joka on ristiriidassa tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusperiaatteiden kanssa. Vuonna 2010 ulkoasiainministeriö myönsi 470 000 euroa kehitysyhteistyövaroja Suomen evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle (SEKL). Opetusministeriö myönsi 1.33 miljoonaa euroa SEKL:in ylläpitämälle ja sen periaatteisiin sitoutuvalle Kansanlähetysopistolle.

Naisasialiitto Unioni pitää ongelmana seuraavia asioita:
•SEKL:in mukaan naisten tulee olla alamaisia miehille perheessä ja seurakunnassa.
•Järjestö vastustaa naispappeutta ja kehottaa jäseniään ja työntekijöitään kieltäytymään jumalanpalvelusyhteistyöstä naispappien kanssa.
•Järjestö ei hyväksy seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ottamista järjestönsä tai kirkon työntekijöiksi.

SEKL tekee lähetystyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Sillä on lähetystyöntekijöitä muun muassa Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa.

Unioni Naisasialiitto ei hyväksy sitä, että valtio rahoittaa SEKL:n toimintaa. SEKL on sitoutunut syrjiviin oppeihin toimiessaan kehittyvissä maissa, joissa YK:n jäsenjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt samanaikaisesti ponnistelevat naisten ja vähemmistöjen ihmisoikeuksien parantamiseksi. Kehittyvissä maissa elävien naisten ja vähemmistöjen omat tasa-arvoliikkeet ovat mahdollisesti myös vaarassa heikentyä syrjivän lähetystyön seurauksena. Naisten ja seksuaalivähemmistöjen sortaminen on maailmanlaajuinen ja vakava ihmisoikeusongelma. Valtion tulee lopettaa syrjivien asenteiden ja käytäntöjen levittämisen ja vahvistamisen rahoittaminen.