Naisasialiitto Unionille kunniamaininta sinnikyydestä tasa-arvotyön ja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen eteen

TIEDOTE

Naisasialiitto Unionille myönnettiin kunniamaininta 100 tasa-arvotekoa -juhlassa. Kunniamaininta myönnettiin Unionin tasa-arvoteosta “Valtakunnallinen koulutusohjelma päiväkotien henkilöstölle tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta”.

Naisasialiitto Unioni on tehnyt töitä tasa-arvoisen ja sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen eteen koko 2010-luvun. Sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella tarkoitetaan sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumatonta tasa-arvoista kohtelua. Unioni on kouluttanut aiheesta yli 1000 varhaiskasvattajaa ja tuonut esiin sukupuolisensitiivisyyden tärkeyttä lasten hyvinvoinnille.

Opetushallituksen uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen tulee tästä lähtien olla sukupuolisensitiivistä.

– Olen erittäin iloinen siitä, että olemme vakiinnuttaneet sukupuolisensitiivisen kasvatuksen päiväkoteihin. Tämä on Unionille merkittävä saavutus. Se on osoitus siitä, miten tärkeä asia on lasten ja nuorten kannalta, kertoo projektipäällikkö Reija Katainen.

Koulutus ja kasvatus ovat olleet 125-vuotta täyttävän Naisasialiitto Unionin tehtävien keskiössä alusta saakka. 100 tasa-arvotekoa kunniamaininta tulikin Unionille kategoriassa “Sinnikkyys”.

– Sinnikkyys kuvastaa hyvin Naisasialiitto Unionia. Feminismi vaatii jatkuvaa työtä. Feminismi on sortavien ja epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden kyseenalaistamista ja esiin tuomista. Tarkoitus on hyvinvoinnin lisääminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tästä on kyse myös tasa-arvoteossamme, sanoo Unionin puheenjohtaja Nina Järviö.

Lisätiedot

Reija Katainen,
projektipäällikkö 044 711 94 37

Nina Järviö,
puheenjohtaja, 044 995 89 59

https://naisunioni.fi/, fb/naisunioni, @naisunioni

Naisasialiitto Unioni on vuonna 1892 perustettu, poliittisesti sitoutumaton ja antirasistinen feministinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen.

Unioni järjestää 2017-2018 täydennyskoulutusta sukupuolisensitiivisestä ja tasa-arvoisesta kasvatuksesta varhaiskasvattajille. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Naisasialiitto Unioni ry. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja muut partnerit ovat Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Lastenhoitoalan liitto SLaL ry, Vanhempainliitto, Folkhälsan ja Seta ry.

100 tasa-arvotekoa on Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Suomi 100 -hanke.