Naisasialiitto Unionin hallitusohjelmatavoitteet 2011

Tiedote

Naisasialiitto Unioni ry: tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan ovat:

1) Raiskaukset ja lainsäädäntö
Toteutetaan seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Seksuaalirikosten tunnusmerkistö muutetaan niin, että ilman suostumusta tapahtunut yhdyntä on aina raiskaus. Törkeysluokitusta korjataan luopumalla kategoriasta ”pakottaminen sukupuoliyhteyteen” (RL 20 3§). Kaikki seksuaalirikokset säädetään virallisen syytteen alaisiksi.

2) Kiintiöt
Säädetään kiintiösääntö koskemaan pörssiyhtiöiden hallituksia niin että niissä on oltava molempia sukupuolia edustettuina vähintään 40%. Säädetään se koskemaan myös kaikkia kunta- ja valtioenemmistöisten yhtiöiden johto- ja hallintoelimiä. Nyt tasa-arvolaissa mainittu tasapuolisuuden edellytys kunta- ja valtioenemmistöisille yhtiöille on suosituksen luonteinen, eikä näytä korjaavan tilannetta riittävän ripeästi.

3) Perhevapaat
Vanhempainvapaajärjestelmä yksinkertaistetaan 6+6+6 -mallin mukaisesti eli siten, että lapsen äidillä on mahdollisuus käyttää vanhempainvapaata ja siihen liittyvää ansiosidonnaista päivärahaa 6kk, lapsen isällä 6kk ja lisäksi perhe saa päättää 6 kuukauden jakson jakamisesta vanhempien kesken. Perhevapaista aiheutuvat kustannukset tasataan mies- ja naisvaltaisten alojen työnantajien kesken. Uudistuksessa huomioidaan kuitenkin, etteivät yksinhuoltajaperheet ja samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet joudu taloudellisesti heikompaan asemaan.

Kootaan yhteen olemassa oleva tutkimustieto kotihoidontukijärjestelmän vaikutuksista naisten köyhyyteen ja toteutetaan sen perusteella kotihoidontuen täysremontti.

4) Peruskoulu
Tasa-arvolaissa mainittu tasa-arvosuunnitelman laatimisen velvoite oppilaitoksille ulotetaan koskemaan myös peruskouluja. Mitä seksuaalisesta häirinnästä oppilaitoksissa on tasa-arvolaissa säädetty, ulotetaan koskemaan myös peruskouluja. Toteutetaan peruskoulujen opettajille ja muulle henkilöstölle suunnattu laaja täydennyskoulutus liittyen häirintään puuttumiseen ja sen ehkäisyyn.

5) Varhaiskasvatus
Toteutetaan laaja täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevälle henkilöstölle sukupuolitietoisesta pedagogiikasta. Työelämän sukupuolisegregaation purkaminen edellyttää aloittamista varhaiskasvatuksesta.

Lisätietoja: Naisasialiitto Unionin vs. pääsihteeri Johanna Pakkanen, paasihteeri@naisunioni.fi, p. 040 7739632 www.naisunioni.fi