NAISASIALIITTO UNIONIN LAUSUNTO ASIAAN VN/26964/2022 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ: AVIOLIITTOON PAKOTTAMISEN RANGAISTAVUUDEN SELKEYTTÄMINEN

Naisasialiitto Unioni katsoo, että tässä esitetyt muutokset ovat parannus nykytilaan. Olennaisimpana pidämme, että lainmuutoksen yhteydessä viranomaisten osaamisesta huolehditaan riittävällä koulutuksella tai muilla riittävillä toimilla, jotta lakia voidaan toimeenpanna asianmukaisesti.
 
Muilta osin haluamme vahvistaa käytännön työtä aihepiirin parissa tekevän Monika-Naiset Liiton lausunnon sisältöjä.
 
Lue Monika-Naisten lausunto täältä