Naisasialiitto Unionin lausunto lähestymiskiellon valvonnan tehostamista koskevasta arviomuistiosta

Mitä mieltä olette yleisesti arviomuistion sisältämistä ehdotuksista? Tulisiko ehdotuksia valmistella edelleen vai ei?

-Naisasialiitto Unioni ry kannattaa kaikkien muistiossa esitettyjen vaihtoehtojen jatkovalmistelua.

Millaisiin tilanteisiin lähestymiskiellon sähköinen valvonta pitäisi liittää?

– Kun tapaus on erityisen vakava. Vakavia väkivallantekoja on jo tapahtunut useita tai teko/teot ovat olleet terveyttä tai henkeä uhkaavia.

-Kun häirintä on ollut laajaa ja toistuvaa ennen lähestymiskiellon asettamista.

– Kun lähestymiskieltoa on rikottu.

Seurantalaite mahdollistaisi poliisille lähestymiskiellon tehokkaan valvonnan, niissä tapauksissa jos pelkkä kielto itsessään ei riitä.

Sähköisessä valvonnassa tulee ottaa huomioon, että internetissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä ovat nykyään keskeinen osa häirintää ja eron jälkeistä vainoa. Netissä tapahtuvaan häirintään ja vainoon puuttumiseen tulee kehittää keinoja  lähestymiskiellon valvonnan osana. Lisäksi vainoon voi kuulua mm. erilaisten valvontalaitteiden ja ohjelmien käyttöä, joiden tunnistamiseen ja estämiseen tulisi kehittää keinoja. Lähestymiskieltoa kehitettäessä tulee ottaa huomioon, että netin kautta tapahtuu paljon lähestymiskiellon rikkomista. Ulottuessaan privaatin alueelle se myös luo hyvin painostavan uhkaavan tilanteen uhrille.

Mitä keinoja MARAK-työryhmillä on uhrin turvallisuuden parantamiseksi lähestymiskiellon rikkomusten yhteydessä?

Lähestymiskieltohakemusten määrä on pudonnut kolmanneksella vuoden 2016, kun hakijoille asetettiin 250 euron maksu jos lähetysmiskieltohakemus ei johda kiellon määräämiseen. Tehdyistä hakemuksista alle puolet on johtanut lähestymiskiellon määräämiseen. Tämä on huolestuttavaa, sillä hyvin harvoin lähestymiskiellon kaltaisen toimenpiteen hakemiseen ryhdytään ilman painavia syitä. Naisasialiitto Unionin näkemyksen mukaan on syytä selvittää miksi niin moni hakemus hylätään.  Yksi syy kiellon raukeamiseen on se, että uhri ei väliaikaisen kiellon saatuaan jatka hakemusta.  MARAK voisi ottaa vastuulleen ”sakkomaksun” tai sitten maksusta pitäisi luopua kokonaan.

Miten MARAK-työryhmien työtä pitäisi kehittää, jotta ne voisivat paremmin toimia lähestymiskiellon rikkomisten yhteydessä (esim. ohjeistus, koulutus, lainsäädäntö)?

MARAK voisi varmistaa, että kiellon rikkomisista tehdään rikosilmoitus, joka johtaa myös toimenpiteisiin.. Samoin Marak voisi ohjata poliisia tutkimaan kaikki kieltoon määrätyn tekemät rikokset, kuten sähköisen ja nettihäirinnän.

Miten väkivallan tekijän ohjaamista palveluihin voitaisiin kehittää lähestymiskiellon määräämisen/rikkomisen yhteydessä?

Tulisi selvittää mahdollisuutta ottaa Suomessa käyttöön hoitoonohjaus (lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmat) osana lähisuhdeväkivaltatuomioita sekä lähestymiskieltotuomioita.

Muut arviomuistiota koskevat huomiot:

Lähestymiskielto, jolta sen käyttöönoton yhteydessä odotettiin paljon lähisuhdeväkivallan uhrin turvaamisessa, ei ole nykymuodossaan osoittautunut toimivaksi keinoksi, vaan lähestymiskiellon rikkominen on melko yleistä. Liki 20 naista kuolee vuosittain parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin toimesta. Kun nainen joutuu henkirikoksen uhriksi, tekijänä on yleensä nykyinen tai entinen kumppani. Mikäli lähestymiskiellosta ja sen valvonnasta saataisiin toimiva keino suojella uhreja, myös naisten henkirikoskuolleisuus laskisi merkittävästi. Elektroninen valvonta olisi osa lähestymiskiellon valvonnan tehostamista.