Naisasialiitto Unionin lausunto vanhemmuuslaista

Naisasialiitto Unioni katsoo, että uudistuksen peruslähtökohta, äitiys- ja isyyslakien yhdistäminen, on hyvä. Uudistus ei kuitenkaan saavuta tasa-arvoon liittyviä tavoitteitaan. Naisasialiitto Unioni pitää suurimpana puutteena pitäytymistä kahden juridisen vanhemman määrässä sekä transihmisten rekisteröintiä vanhemmuuteen liittyvien termien kautta.

Naisasialiitto Unioni katsoo, että äitiys- ja isyyslakien yhdistäminen on hyvä ja viisas ratkaisu. Uudistuksen yhteydessä olisi kuitenkin erinomainen mahdollisuus luopua vanhemmuuteen liittyvien termien sukupuolittamisesta, sillä se on tässä tarpeetonta. Erityisen ongelmallista sukupuolittuneiden termien käyttö on silloin, kun kyseessä ovat ihmiset, jotka ovat juridisesti korjanneet sukupuoltaan tai päätyvät myöhemmin korjaamaan sukupuoltaan. Tällöin rekistereihin tallentuu lapsen vanhemmuuteen liittyvä rekisteritieto, joka ei ole vanhemman sukupuolen mukainen. Tällaisen tiedon, käytännössä trans-rekisterin, ylläpito altistaa transtaustaiset vanhemmat ja myös heidän lapsensa syrjinnälle.

Ennen lapsen syntymää tehdyn lapsen tunnustamisen 30 päivän varoajasta luopumista Naisasialiitto Unioni pitää hyvänä. Varoaika on tarpeeton.

Erittäin hyvänä paluuna entiseen, hyvään käytäntöön Unioni pitää myös sitä, että naispareille palaa laajempi mahdollisuus valita alkionmuodostukseen käytettäviksi siittiöiksi myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen.

Esityksen suurimpana puutteena Naisasialiitto Unioni näkee sen, että se ei lähde korjaamaan rajausta enintään kahteen vanhempaan. Suomessa syntyy jatkuvasti sellaisia lapsia, joilla on enemmän kuin kaksi vanhempaa ja olisi lapsen etu, että laki myös nämä vanhemmat tunnustaisi. Unioni katsoo, että lakiuudistus tulisi tältä osin palauttaa valmisteluun, jotta tämä olennainen uudistus saataisiin lakia uudistettaessa täysimääräisesti toteutettua.

Lisätiedot:

Eekku Aromaa
Pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni
paasihteeri@naisunioni.fi
puh. 040 773 9632