Naisasialiitto Unionin Pride-kuukauden kannanotto: Intersukupuolisten lasten ei-välttämättömät lääketieteelliset toimenpiteet on lopetettava

Intersukupuolisuus tarkoittaa erilaisia luonnollisia biologisia variaatioita, joissa kehon synnynnäiset sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta, eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Arviot intersukupuolisten ihmisten määrästä vaihtelevat sen mukaan, miten intersukupuolisuus määritellään ja mitkä diagnoosit lasketaan kattokäsitteen alle. Suomessa Intersukupuolisten oikeuksia ajava ISIO ry on arvioinut, että vuosittain syntyvistä lapsista noin 250–850 on intersukupuolisia.

Intersukupuolisuus ei ole sairaus eikä sitä tarvitse korjata. Suurin osa intersukupuolisuuden variaatioista ei vaadi lääketieteellistä hoitoa, mutta Suomessa osa lapsista joutuu käymään läpi kirurgisia toimenpiteitä ja hormonihoitoja, jotka eivät ole heidän hyvinvointinsa kannalta välttämättömiä. Näillä toimenpiteillä pyritään tekemään lapsen kehosta yhden sukupuolen mukainen ja poistamaan siitä ristiriitaiset piirteet. Tämä vanhentunut lääketieteellinen malli ei perustu moderniin tutkimustietoon sukupuolten ja kehojen moninaisuudesta, eikä kunnioita lasten kehollista itsemääräämisoikeutta. Toimenpiteet voivat aiheuttaa kipua, tunnottomuutta ja seksuaalisen toimintakyvyn haasteita sekä horjuttaa lapsen sukupuolikokemusta.

Euroopan komission hyväksymä lasten oikeuksien strategia (2021) tunnistaa intersukupuolisten lasten sukuelinten muokkaamisen väkivaltana, ja Euroopan parlamentin vuonna 2019 antama päätöslauselma ohjaa valtioita toimimaan intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Suomessa Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta Etene on suosittanut vuonna 2016 kannanotossaan, että intersukupuolisten lasten ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet toteutettaisiin vasta, kun lapsi voi itse määritellä sekä sukupuolensa että ottaa kantaa omaan seksuaalisuuteensa.

Naisasialiitto Unioni vaatii, että intersukupuolisten lasten kosmeettiset ja lääketieteellisesti ei-välttämättömät toimenpiteet on hallitusohjelman mukaisesti lopetettava kiireellisesti. Toimenpiteitä on lykättävä, kunnes lapsi voi itse osallistua kehoaan koskevaan päätöksentekoon ja antaa tietoon perustuvan suostumuksensa niille. Lapselle ja hänen perheelleen tulee myös taata riittävästi ajantasaista tietoa intersukupuolisuudesta osana kehojen moninaisuutta sekä tietoa toimenpiteiden terveydellisistä, sosiaalisista ja psykologisista seurauksista. 

Varhaisella kosmeettisella sukuelinkirurgialla ja muilla ei-välttämättömillä lääketieteellisillä hoidoilla helpotetaan ensi sijassa aikuisten ja yhteiskunnan hämmennystä intersukupuolisuudesta. Lainsäädännön täytyy turvata intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus niin, että ne myös toteutuvat.

Lisätiedot:

Fatim Diarra
Puheenjohtaja, Naisasialiitto Unioni
puheenjohtaja@naisunioni.fi 

Riikka Pennanen
Viestintäsuunnittelija, Naisasialiitto Unioni
viestinta@naisunioni.fi
puh. 044 901 5933

Lähteet:

Euroopan komissio: Lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia, 2021

Lapsenoikeudet.fi: Intersukupuolisilla lapsilla on oikeus keholliseen koskemattomuuteen, 2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma intersukupuolisten oikeuksista, 2019

Oikeusministeriön selvitys: Ei tietoa eikä vaihtoehtoja – Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista, 2019

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene: Kannanotto intersukupuolisten lasten hoidosta, 2016

Lapsiasiavaltuutettu: Intersukupuoliset lapset ja hoitokäytännöt, 2016

Seta: Intersukupuolisten oikeudet

ISIO ry, Intersukupuolisten ihmisoikeudet