Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke: työkaluja tasa-arvoisempaan varhaiskasvatukseen

Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke jatkaa täydennyskoulutuksia tasa-arvon edistämisestä ja sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa Opetushallituksen rahoituksella. Syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana hankkeen tavoitteena on kouluttaa vähintään 100 varhaiskasvatuksen ammattilaista verkkokursseilla. Verkkokurssit mahdollistavat sen, että alan ammattilaiset ympäri Suomea pääsevät kehittämään toimintaansa tasa-arvon näkökulmasta.  

Verkkokurssien tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten tasa-arvo-osaamista. “Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja varhaiskasvatuslaki vaativat, että varhaiskasvatuksen tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa ja olla sukupuolisensitiivistä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Nea Alasaari. “Kentältä kuitenkin puuttuu edelleen tietoa siitä, miten tasa-arvo näkyy varhaiskasvatuksen arjessa ja millaista työtä sen eteen voi tehdä.” 

Verkkokoulutukset, joiden aikana muun muassa havainnoidaan oman varhaiskasvatusryhmän arkea, antavat ammattilaisille työkaluja siihen, kuinka esimerkiksi päiväkodin käytäntöjä voidaan konkreettisesti tasa-arvoistaa. 

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke on toiminut feministisessä ja antirasistisessa Naisasialiitto Unioni ry:ssä vuodesta 2006 lähtien ja saanut valtion rahoitusta vuodesta 2010 alkaen. Viime vuosina hanke on keskittynyt varhaiskasvatuksen ammattilaisten täydennyskoulutuksiin. Valtion rahoittamilla, osallistujille maksuttomilla koulutuksilla sekä tilauskoulutuksilla on tavoitettu yli 2 000 ihmistä. 

Tulevan vuoden aikana koulutusten lisäksi on suunnitteilla myös vanhemmille suunnattu opas tasa-arvoisesta kasvatuksesta. Oppaalla vastataan vanhemmilta saatuun palautteeseen, jonka mukaan myös he kaipaavat tietoa siitä, miten vahvistaa lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia kasvatuksen avulla. Aiemmin hanke on tuottanut materiaalia vain varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Projektipäällikkö Nea Alasaari on ollut mukana kirjoittamassa ”Ändra föreställningar och bryt traditioner! Kön och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden” -raporttia Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Raporttia on esitelty syyskuun aikana muun muassa Pohjoismaiden tasa-arvoministereiden ministerikokouksessa. 

Lisätietoja:

Nea Alasaari

Projektipäällikkö, Naisasialiitto Unioni ry

projektipaallikko@naisunioni.fi