Naisasialiitto Unionin varhaiskasvatushanke saa jatkoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt jatkorahoituksen Naisasialiitto Unionin hankkeelle Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa. Uusi hanke on käynnissä kesäkuun 2015 loppuun saakka.

Hanke kouluttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisista tasa-arvotyön osaajia ja jatkokouluttajia.
Tavoitteena on luoda kouluttajaverkosto sekä kouluttajan työtä tukeva manuaali. Lisäksi hanke pyrkii vaikuttamaan varhaiskasvatusta ohjaaviin valtakunnallisiin ohjeistuksiin sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvoisen kasvatuksen huomioimiseksi niissä.

Hankkeen projektipäälliköksi nimitettiin Reija Katainen (HuK). Katainen on aiemmin toiminut samaisessa hankkeessa projektityöntekijänä vuosina 2013-2014.

Nyt käynnistynyttä jatkohanketta ovat edeltäneet vuosien 2010-2011 pilottihanke sekä vuosien 2012-2014 hanke. Hankkeissa on toteutettu tasa-arvokasvatuksen koulutusohjelma päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilökunnalle. Keväällä 2014 julkaistiin internet-pohjainen menetelmäopas
(www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi), joka kokoaa tehdyn työn tuloksia ja havaintoja sekä tarjoaa tutkimustietoa sukupuoli- ja tasa-arvoteemoista.

Hankkeiden tavoitteena on edistää suomenkielisten päiväkotien kasvatustyössä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja valinnanvapautta. Varhaiskasvatuksessa toteutetun tasa-arvotyön tavoitteena on tuoda kasvatusammattilaisen työhön refleksiivisyyttä sukupuolinormeihin perustuvan kiusaamisen ehkäisyyn ja uusia työkaluja lasten tasa-arvoisempaan huomiointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä
varhaiskasvatuskentän tietoutta tasa-arvoon liittyvästä tutkimuksesta ja käytännöistä sekä antaa välineitä työyhteisön tasa-arvotilanteen kartoittamiseen.