Naisasialiitto Unionin vuosikokous: Suomeen tulee luoda eurooppalaistyylinen, maksuton varhaiskasvatusjärjestelmä

Päivähoidon kehittäminen on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla suomalaisten naisten asemaan. Ilman kaikille saatavaa päivähoitoa moni nainen joutuisi edelleen valitsemaan perheen tai ansiotyön välillä.

Päivähoitojärjestelmämme on kuitenkin kaikkea muuta kuin valmis; pahimmillaan lapsia säilytetään ylisuurissa ryhmissä, joista vanhemmat maksavat yli kipurajan. Ja pahempaa on tulossa: Päivähoitomaksuja aiotaan entisestään korottaa – siitä huolimatta, että Vanhasen hallitusohjelmassa lukee: ”Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiskehitykseen puututaan parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa”.

Lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on kasvanut, eikä ongelmaan tule ratkaisua kun lapset kasvavat, koska lasten hankkiminen johtaa tutkitusti lapsia saaneet naiset pysyvästi jälkeen yleisestä ansiokehityksestä.

Lapsiperheiden kurjistuminen ylläpitää siten yhteiskunnan pysyvää ongelmaa, naisten köyhyyttä.

Tulonjaossa heikoimmassa asemassa ovat erityisesti yksinhuoltaja- ja monilapsiset perheet. Hallitus tuntuu olevan etäällä siitä monen lapsiperheen todellisesta arjesta, jossa päivähoitomaksut ovat tuntuva menoerä jokapäiväisessä elämässä. Suunnitellut korotukset johtaisivat kasvavaan eriarvoisuuteen lapsettomien ja perheellisten välillä. Korotukset syventäisivät entisestään jyrkkiä tuloloukkuja ja johtaisivat siihen, että tulojen kasvu aiheuttaa käteen jäävän rahan pienenemisen päivähoitomaksujen kasvaessa.

Jos tulojen kasvu johtaa käytettävissä olevan rahan pienenemiseen, joudutaan tilanteeseen, jossa on jopa pakko vältellä ansiotason kehittymistä. Tämä tilanne saattaa pienten lasten äidit entistä pysyvämmin jälkeen yleisestä ansiokehityksestä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös mittavat veronkevennykset, kaikkiaan yli miljardi euroa. Valtiovarainministeri Katainen perustelee veronkevennyksiä niiden kansantaloutta piristävällä vaikutuksella. Vanha kansantaloudellinen totuus on kuitenkin, että köyhät vievät kaiken saamansa kulutukseen. Jos siis kansantalouteen halutaan piristettä, kannattaa jakovaraa veronkevennysten sijaan suunnata pienten lasten vanhemmille poistamalla päivähoitomaksut.

Hallitus on myös luvannut toteuttaa päivähoitolainsäädännön uudistuksen.

Monissa Euroopan maissa varhaiskasvatus on ilmaista. Tähän suuntaan tulee edetä myös Suomessa: maksullisen päivähoidon tilalle laadukasta ja ilmaista varhaiskasvatusta.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kriteerit on kirjoitettava sellaisiksi, että varhaiskasvatus ennaltaehkäisee lasten ja lapsiperheiden sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Tämä tarkoittaa muun muassa päiväkotien lapsiryhmien pienentämistä.

Naisasialiitto Unionin kevätvuosikokous 30.3.2008