Perhevapaat uudistettava kokonaan

HS Mielipide 20.9.2006

Sari Sarkomaa (HS mielipide 11.9.) puuttui tärkeään asiaan kritisoidessaan juuri eduskunnalle annettua lakiesitystä perhevapaiden uudistuksesta.

Vapaiden tasaisempi jakautuminen naisille ja miehille sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen ovat toki hyviä tavoitteita. Lakiesityksessä ehdotetaan kuitenkin äitiysrahan nostamisen ja vanhempainvapaan ajankohdan joustamisen lisäksi isän vanhempainrahan nostamista 10 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin äidin. Tältä osin esitys siis viestittää, että miesten kotonaan tekemä työ on arvokkaampaa kuin naisten.

Pelkät taloudelliset seikat tuskin ovat syy siihen, että isät käyttävät nykyään vain prosentin molemmille vanhemmille tarkoitetuista vanhempainvapaista (Haataja, Anita: Pohjoismainen ansaitsija-hoivaajamalli. STM:n selvityksiä 2006: 43). Rahaa tehokkaampi kannustin olisi, että puolet vanhempainvapaasta osoitettaisiin isien käytettäväksi. Vanhempainvapaa tulisi lisäksi voida käyttää puolison hoitovapaajakson jälkeen.

Uudistuksessa ei myöskään puututa pienten lasten hoitoon tarkoitettujen hoitovapaiden epätasaiseen jakautumiseen, mikä liittyy olennaisesti naisten työmarkkina-asemaan. 80 prosentissa perheistä jäädään joksikin aikaa hoitovapaalle, mutta vain alle 2 prosentissa vapaan käyttäjä on isä (Haataja 2006). Niin kauan kuin vapaata käyttävät nimenomaan äidit, nuoren naisen palkkaaminen näyttäytyy työnantajalle riskinä.

Tilanteen korjaamiseksi hoitovapaistakin puolet tulisi osoittaa isien käytettäväksi. Olennaista olisi myös naisvaltaisten alojen työpaikkojen vakinaistaminen. STAKES:in tutkimuksen mukaan naiset, joilla on vakituinen työpaikka, eivät käytä yhtä pitkiä hoitovapaita kuin ilman vakityötä olevat naiset.

Toinen merkittävä puute lakiesityksessä on, että se ei huomioi riittävästi perheiden monimuotoisuutta. Noin 20 prosenttia suomalaisista perheistä on yksinhuoltajavanhempien perheitä, ja erilaisissa sateenkaariperheissä asuu tuhansia lapsia. Isän vanhempainrahan korotuksella käytännössä rangaistaisiin yksinhuoltajaäitien ja naisparien perheitä miehen puuttumisesta.

Vaikka lakiesityksessä ehdotetaan, että parisuhteensa rekisteröineet parit voisivat jakaa vanhempainrahakauden keskenään, esitys jättää huomiotta STM:n työryhmän ’Lapset ja rekisteröity parisuhde’ muut ehdotukset. Näitä ovat isyysvapaata ja -rahaa vastaavien etuuksien antaminen äidin naispuolisolle tai muualla asuvalle isälle, joka osallistuu lapsen hoitoon. Tämä koskee sateenkaariperheiden lisäksi myös lapsen kanssa eri osoitteissa asuvia heteroisiä.

Kun perhevapaita koskevaa lakia lähdetään muokkaamaan, olisi järkevä uudistaa koko järjestelmä, hoitovapaa mukaan lukien. Nykyisillä ehdotuksilla tuskin päästään kovinkaan pitkälle lakiesityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Koska jaettaviksi tarkoitettuja vapaita käyttävät lähes poikkeuksetta naiset, miehille korvamerkittyjä vapaita tulee lisätä. Sateenkaariperheille ja yksinhuoltajille on myös annettava samat etuudet kuin kahden huoltajan heteroperheille.

Veronika Honkasalo
puheenjohtaja

Kirsti Suoranta
vs. pääsihteeri

Unoni, Naisasialiitto Suomessa ry