Pj Nina Järviö: Juhlitaan tasa-arvoista avioliittolakia, mutta ei unohdeta äitiyslakia

Tasa-arvoinen avioliittolaki astui tänään voimaan. Päivä on historiallinen erityisesti kaikille meille, joiden parisuhteet haastavat yhteiskuntamme vallitsevia ihanteita sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Avioliiton asema yhteiskunnassamme on vahva ja symbolisesti se on kenties vahvempi tänään kuin eilen. Avioliitto on normi, jota kohti meidän kaikkien oletetaan haluavan kulkea ja jonka saavuttamatta jättäminen nähdään epäonnistumisena. Nyt tämä normi on ulotettu kattamaan yhä useampia meistä – halusimme tai emme.

Symbolisen voimansa lisäksi avioliitosta tulee tänään myös käytännössä pakollinen tietyille naispareille.

Isyysolettaman mukaan äidin aviomiestä pidetään lapsen isänä ellei toisin osoiteta ja vahvisteta. Silloin kun mies ei ole naimisissa tulevan lapsen äidin kanssa, hän voi isyyslain turvin tunnustaa isyytensä neuvolassa ennen lapsensa syntymää.

Naisparien kohdalla käytäntö on eri. Naisparien lapsella, joka on saanut alkunsa hedelmöityshoitoklinikalla, on vain yksi juridinen vanhempi syntymänsä hetkellä. Synnyttävä äiti katsotaan lapsen ainoaksi vanhemmaksi kun taas niin kutsutun sosiaalisen äidin täytyy adoptoida lapsensa synnytyksen jälkeen. Tämä sisäinen adoptio on kuitenkin mahdollinen vain parisuhteensa virallistaneille pareille. Aiemmin tämä tarkoitti samaa sukupuolta oleville pareille rekisteröityä parisuhdetta, mutta nyt siis avioliittoa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa todetaan, että avioliiton solmimisen tulisi tapahtua ”vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta”. Osalle naispareista avioliitto ei kuitenkaan ole ainoastaan vaihtoehto vaan se on tästä päivästä lähtien edellytys yhteiselle vanhemmuudelle. Avioliitosta tuli yhdessä yössä velvollisuus.

Asian korjaamiseen on eduskunnalle tarjolla helppo ratkaisu. Lakivaliokunnassa on tällä hetkellä käynnissä Äitiyslaki-kansalaisaloitteen käsittely. Äitiyslaki toimisi isyyslain tavoin. Se takaisi lapselle oikeuden molempiin vanhempiinsa syntymänsä hetkellä silloinkin kun vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Samalla se myös lakkauttaisi käytännön, jossa avioliitto on naispareille jotain muuta kuin oikeus.

Askel kohti tasa-arvoa on otettu. Tänään on aika iloon ja juhlaan. Huomenna jatkamme työtä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta.

Nina Järviö

Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja, joka poikkeaa tänään maistraatissa mennäkseen naimisiin