Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on vuodesta 2006 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta. Hankkeessa on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea ja videomateriaalin pohjalta on luotu itseopiskelumateriaalia sivustolle www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu materiaalia havainnointimenetelmistä toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun oppaaseen. Viime vuosina hanke on keskittynyt täydennyskouluttamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Hanke on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön (2010–2016) sekä Opetushallituksen rahoituksilla (2017–2019 ja 2021-2022).

Koulutus

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus järjestää koulututusta sukupuolisensitiivisyydestä, tasa-arvon edistämisestä ja toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille, opiskelijoille ja muille teemasta kiinnostuneille. Maksuttomaan varhaiskasvatuksessa työskenteleville suunnattuun koulutukseen voi ilmoittautua.

Sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvon edistäminen nousevat esiin tärkeinä teemoina varhaiskasvatusta ohjaavissa laeissa ja asiakirjoissa. Koulutuksessa käymme läpi tutkimuksiin perustuen varhaiskasvatuksen arjen keskeisiä näkökulmia tasa-arvoon. Tutustumme sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolen moninaisuuteen. Koulutuksessa perehdytään myös toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun konkreettisesti sen kautta, miten suunnittelu saadaan osaksi oman työyhteisön arkea.

Koulutus tukee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa ja lapsen yksiköllistä kohtaamista. Koulutus antaa konkreettisia menetelmiä havainnoida ja suunnitella arkea tasa-arvon näkökulmasta.

Räätälöityjä maksullisia koulutuksia voi tilata: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

Opas

Valmistelemme opasta vanhemmille ja muille kasvattajille. Oppaan tekemiseen voit lahjoittaa rahaa ja näin auttaa meitä saamaan kirjan valmiiksi. Kirjaa on myös mahdollista ennakkotilata Unionin verkkokaupasta.