Projektipäällikkö Tasa-arvoinen päiväkoti -hankkeeseen

Tasa-arvoinen päiväkoti on Naisasialiitto Unioni ry:n hallinnoima hanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Naisasialiitto Unioni ry on toiminut sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen parissa OKM:n ja OPH:n hankerahoituksilla vuosina 2010, 2012-2016 sekä 2017-2018. Hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomenkielisten päiväkotien kasvatustyössä mm. tarjoamalla valtakunnallisesti tasa-arvokasvatuksen täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Tehtävän kesto: 1.8.2018-31.5.2019.

Tehtävän kuvaus: Projektipäällikkö vastaa hankkeen vetämisestä, verkkokoulutusten suunnittelusta ja niiden toteuttamisesta. Projektipäällikkö toimii kouluttajana ja tuottaa sisältöä verkkokursseille, jotka toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektipäällikkö vastaa myös hankehallinnosta.

Kelpoisuusvaatimukset: Korkeakoulututkinto. Osaaminen sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta sekä päiväkotien tasa-arvotyöstä ja -tilanteesta. Sujuva kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito. Opinnot sukupuolentutkimuksesta/naistutkimuksesta, kasvatustieteen opinnot, kokemus tasa-arvotyöstä, verkkotyökalujen käytön hallinta ja työkokemus päiväkodista katsotaan eduksi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta, esiintymisvalmiuksia, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua edistää sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Työaika on 37,5 tuntia viikossa
Palkkaus: 2650/kk + lounasetu

Työsuhde on määräaikainen hankerahoituksesta johtuen. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteeseen paasihteeri@naisunioni.fi. Hakuaika päättyy 7.6. klo 16.00. Haastattelut pidetään loppuviikosta viikolla 24.

Lisätietoja antaa 23.5. klo 13-15 ja 30.5. klo 13-15 pääsihteeri Milla Pyykkönen puh. 040 773 9632